Ako rieŇ°iŇ• probl√©my so zvukom na Doogee

Ako rieŇ°iŇ• probl√©my so zvukom na Doogee Ako rieŇ°iŇ• probl√©my so zvukom na Doogee

Napr√≠klad na rieŇ°enie probl√©mov so zvukom na Doogee, Hudba nie je na vaŇ°om Doogee dobr√°? Zvuk je n√≠zky? Doogee je jednou z najpred√°vanejŇ°√≠ch znańćiek smartf√≥nov. Niektor√© z ich v√Ĺrobkov s√ļ Doogee Mix, Doogee BL, Doogee generic. 4Gsmartphones v poslednej dobe zaujme mnoho pouŇĺ√≠vateńĺov. R√Ĺchlo sa stali najpred√°vanejŇ°ou strednou triedou smartphones, Maj√ļ tieŇĺ zbierku poistn√©ho smartphones,

Doogee ju smartphones s n√°kladmi od vrcholu rozsahu po stredn√Ĺ rozsah a vŇ°etky smartf√≥ny Doogee implementuj√ļ pr√©miov√© funkcie. Doogee vypadne smartphones pln√© veńĺmi uŇĺitońćn√Ĺch funkci√≠ a s√ļ vybaven√© prvotriednymi hardv√©rov√Ĺmi funkciami.

Doogee-smartphones uveden√© na trh po pr√≠snych kontrol√°ch, testoch a vyhodnoteniach. Aj keńŹ s√ļ veńĺmi zriedkav√©, niektor√© zariadenia vykazuj√ļ probl√©my aj po d√īkladnom testovan√≠, ale to je beŇĺn√© pre vŇ°etky elektronick√© zariadenia. KaŇĺd√Ĺ jednotliv√Ĺ komponent m√īŇĺe sp√īsobiŇ• n√°hlu chybu.

Jedn√Ĺm z najbeŇĺnejŇ°√≠ch probl√©mov, ktor√Ĺm ńćelia pouŇĺ√≠vatelia telef√≥nov Doogee, je probl√©m so zvukom, zvukov√© probl√©my na Doogee, V tomto pr√≠spevku budeme diskutovaŇ• o probl√©moch a ich rieŇ°eniach zvukov√© probl√©my na Doogee-smartphones, Ak ste jedn√Ĺm z t√Ĺchto pouŇĺ√≠vateńĺov, preńć√≠tajte si tento probl√©m a postupujte podńĺa krokov uveden√Ĺch v tomto pr√≠spevku.

Ako rieŇ°iŇ• probl√©my so zvukom na Doogee

probl√©m 1: pri volan√≠ nie je pońćuŇ• Ňĺiadny zvuk

Uistite sa, Ňĺe je aktivovan√° hlasitosŇ• reproduktora. Ak nie, zv√ĹŇ°te hlasitosŇ• podrŇĺan√≠m tlańćidla hlasitosti pońćas hovoru. PoloŇĺte telef√≥n na hlasit√Ĺ odposluch a skontrolujte, ńći nie je probl√©m s reproduktorom headsetu. Ak zvuk v n√°hlavnej s√ļprave nefunguje spr√°vne, mus√≠te zobraŇ• telef√≥n do autorizovan√©ho servisn√©ho strediska. Ak z oboch reproduktorov nevych√°dza Ňĺiadny zvuk, pripojte n√°hlavn√ļ s√ļpravu a skontrolujte hardv√©rov√Ĺ probl√©m. Ak √°no, odneste telef√≥n do servisn√©ho strediska. Diagnostikujte svoj telef√≥n. Ak to chcete urobiŇ•, otvorte telef√≥n a nap√≠Ň°te ## 7353 #, ńć√≠m z√≠skate pr√≠stup k diagnostick√©mu n√°stroju zariadenia. Skontrolujte intern√© a zadn√© reproduktory. ReŇ°tartujte zariadenie a skontrolujte, ńći sa probl√©m vyrieŇ°il.

ReŇ°tartujte zariadenie

Probl√©m m√īŇĺe niekedy s√ļvisieŇ• s firmv√©rom. Ak reŇ°tartujete zariadenie, vŇ°etky probl√©my s firmv√©rom sa daj√ļ obnoviŇ• a vyrieŇ°iŇ• probl√©my so zvukom s telef√≥nom Doogee,

Vypnutie nenaruŇ°√≠ reŇĺim

Stlańćte tlańćidlo na zv√ĹŇ°enie hlasitosti a uistite sa, Ňĺe telef√≥n nie je v tichom reŇĺime. V niektor√Ĺch Doogee-smartphones existuje reŇĺim DND. Ak je povolen√°, hlasitosŇ• sa nezv√ĹŇ°i, aj keńŹ zv√ĹŇ°ite hlasitosŇ•. Vypnutie NeruŇ°te reŇĺim. Prejdite na nastavenia> zvuk> vypnutie nenaruŇ°uje reŇĺim.

Vyńćistite konektor sl√ļchadiel

Ak je probl√©m spojen√Ĺ so zvukom z konektora pre sl√ļchadl√°, sk√ļste konektor vyńćistiŇ•.

UŇĺ ste omylom nainŇ°talovali vlastn√Ĺ rom? A od tejto chv√≠le ste uŇĺ nińć nepońćuli? Potom je to probl√©m ROM.

Pr√°ve sme v√°m dali niekońĺko tipov, ako ich opraviŇ• zvukov√© probl√©my na Doogee, Dajte n√°m vedieŇ•, ak ste to opravili v poli s koment√°rmi niŇĺŇ°ie!