Ako pripojím AirPods k počítaču Mac?

AirPods sa automaticky pripájajú k zariadeniam v okolí a prihlasujú sa na rovnaký účet iCloud. Ak ste už na zariadení iPhone nastavili AirPods a váš Mac je prihlásený k rovnakému účtu iCloud, budú AirPods automaticky rozpoznané. Ak máte problémy, otvorte priečinok AirPods a skontrolujte ponuku Bluetooth v stavovom riadku makra, či chcete volať.

Ak je váš Mac prihlásený k účtu iCloud, ktorý sa líši od účtu priradeného k AirPods, musí byť s Macom spárovaný manuálne. Podľa týchto krokov spárujte zariadenia AirPods s počítačom Mac a pripojte sa pomocou ponuky Bluetooth v stavovom riadku makra. K zariadeniam Bluetooth môžete pristupovať aj pod položkou Predvoľby systému -> Bluetooth.

Related Articles

Back to top button