Ako pridať prechody medzi snímky v PowerPointe?

Aby bola vaša prezentácia atraktívnejšia, PowerPoint vám ponúka impozantnú zbraň: Prechody. Prebiehajú medzi dvoma snímkami, aby bola vaša prezentácia dynamickejšia.

Ako pridať prechody medzi snímky v PowerPointe?

  1. Vyberte šmykľavka na ktorý použijete svoj prechod
    PowerPoint výučba
  2. Na karte vyberte svoj prechod Prechody stuha
    PowerPoint výučba

Použitie prechodu medzi dvoma snímkami je s PowerPointom hračkou. V tomto príklade zvolíme snímku č.2 aplikujte prechod medzi prvou a druhou snímkou. Upozorňujeme, že prechod môžete spustiť aj na prvej snímke, v takom prípade bude fungovať na čiernom pozadí.

Related Articles

Back to top button