Ako prep√≠naŇ• medzi softv√©rovou a hardv√©rovou kl√°vesnicou iOS ako Magic Keyboard na cest√°ch

Externá klávesnica hardvérovej klávesnice Magic Keyboard

Ak je k iPadu pripojen√° extern√° (hardv√©rov√°) kl√°vesnica, napr√≠klad Magic Keyboard, kl√°vesnica na obrazovke (softv√©r) sa nezobraz√≠. Apple Vo svojej m√ļdrosti povońĺujete prep√≠nanie medzi hardv√©rom a softv√©rom kl√°vesnice, ale urńćite by to mohlo urobiŇ• lepŇ°iu pr√°cu pri pokr√Ĺvan√≠ tejto funkcie pre priemern√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov, ktor√≠ si m√īŇĺu byŇ• vedom√≠, Ňĺe v√ībec existuje. Ak sa chcete dozvedieŇ•, ako r√Ĺchlo prepn√ļŇ• kl√°vesnicu iPad medzi kl√°vesnicou iOS a magickou kl√°vesnicou alebo inou fyzickou kl√°vesnicou iPad, postupujte podńĺa n√°Ň°ho podrobn√©ho n√°vodu.

Ako prep√≠naŇ• medzi hardv√©rov√Ĺmi kl√°vesnicami ako Magic Keyboard a iOS's onscreen keyboards

Ak chcete r√Ĺchlo prep√≠naŇ• medzi aplikańćnou kl√°vesnicou na obrazovke, ktor√ļ poskytuje iOS, a vaŇ°ou Magic Keyboard alebo inou hardv√©rovou kl√°vesnicou pre iPhone, iPad alebo iPod touch:

1) Otvorte na zariadení iOS aplikáciu, ktorá akceptuje zadávanie textu, a potom klepnite na jeho textové pole.

Ako pr√≠klad si m√īŇĺete otvoriŇ• pozn√°mky alebo klepn√ļŇ• na existuj√ļci chat v aplik√°cii Spr√°vy alebo spustiŇ• Safari a klepn√ļŇ• na liŇ°tu inteligentn√©ho vyhńĺad√°vania v hornej ńćasti. D√īleŇĺit√© je zapam√§taŇ• si, Ňĺe ak chcete, aby bola kl√°vesnica akt√≠vna, mus√≠te vybraŇ• platn√© textov√© pole, ktor√© akceptuje vstup z kl√°vesnice.

2) Ak je vybrat√© textov√© pole, prep√≠najte medzi softv√©rovou kl√°vesnicou a hardv√©rovou kl√°vesnicou pripojenou k v√°Ň°mu iPhone, iPad alebo iPod touch:

PouŇĺite kl√°vesnicu na obrazovke

Ak chcete pouŇĺ√≠vaŇ• kl√°vesnicu iOS na obrazovke, keńŹ je pripojen√© hardv√©rov√© ‚Äč‚Äčpr√≠sluŇ°enstvo, ako je napr√≠klad Magic Keyboard for iPad Pro, najsk√īr stlańćte Ň°√≠pku nadol na hardv√©rovej kl√°vesnici, aby ste vyvolali ovl√°dacie prvky, ako s√ļ vystrihnutie, kop√≠rovanie a prilepenie v spodnej ńćasti, potom stlańćte a podrŇĺte chevron v dolnej ńćasti. v pravom rohu, k√Ĺm sa nezobraz√≠ aktu√°lna kl√°vesnica aplik√°ci√≠ pre iOS.

Kl√°vesnica Magic Keyboard na obrazovke

PouŇĺite k√ļzeln√ļ kl√°vesnicu

Ak sa chcete vr√°tiŇ• k pouŇĺ√≠vaniu pripojenej hardv√©rovej kl√°vesnice, keńŹ jej softv√©r zodpoved√° pr√≠sluŇ°nej verzii, kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu, ktor√° vyzer√° ako kl√°vesnica so Ň°√≠pkou nadol. Ak tak urob√≠te, kl√°vesnica na obrazovke sa skryje a hardv√©rov√° kl√°vesnica sa znova aktivuje.

TIPPING: Prístup k selektoru Emoji na hardvérovej klávesnici iPadu bez klávesu Globe

Kl√°vesnica Magic Keyboard na obrazovke

UŇĺ ste n√°hodou pouŇĺili AppleMagic Keyboard pre Mac s iPad Pro? Ak √°no, jednoducho stlańćte tlańćidlo Vysun√ļŇ• (‚ŹŹ) na kl√°vesnici a prepnite sa na pouŇĺ√≠vanie softv√©rovej kl√°vesnice.

Op√§tovn√Ĺm stlańćen√≠m tlańćidla Eject sa vr√°tite na pouŇĺ√≠vanie magickej kl√°vesnice.

Externá klávesnica hardvérovej klávesnice Magic Keyboard

Ak chcete zobraziŇ• vŇ°etky kl√°vesnice iPad od spolońćnosti Apple, navŇ°t√≠vte apple.com/ipad-keyboards

11-palcov√° magick√° kl√°vesnica je k dispoz√≠cii od Apple v√Ĺmenou za 299 dol√°rov, 12.9-inch verzia je 349 dol√°rov. Magic Keyboard je kompatibiln√° s modelmi iPad Pro 2018-2020.

Potrebujete pomoc? Op√Ĺtajte sa iDB!

Ak sa v√°m tento tutori√°l p√°ńći, poŇ°lite ho priateńĺom a zanechajte koment√°r niŇĺŇ°ie.

Uviazol? Nie ste si ist√≠, ako na v√°s robiŇ• urńćit√© veci Apple zariaden√≠? Dajte n√°m vedieŇ• prostredn√≠ctvom (Chr√°nen√Ĺ e-mailom) a bud√ļci tutori√°l m√īŇĺe poskytn√ļŇ• rieŇ°enie.

OdoŇ°lite svoje vlastn√© n√°vrhy prostredn√≠ctvom (Chr√°nen√Ĺ e-mailom),