Ako odstr√°niŇ• inteligentn√© dom√°ce prep√≠nańće v syst√©me Android 11 Power Menu

Ako odstr√°niŇ• inteligentn√© dom√°ce prep√≠nańće v syst√©me Android 11 Power Menu 1

Android 11 je moment√°lne vo f√°ze beta verzie pre niekońĺko zariaden√≠, ako s√ļ modely Google Pixel a OnePlus 8 series. T√°to nov√° aktualiz√°cia verzie beta prin√°Ň°a mnoŇĺstvo nov√Ĺch funkci√≠, ktor√© neboli pr√≠tomn√© v pońćiatońćnom v√Ĺvoj√°ri syst√©mu Android 11. Jedna z najv√ĹraznejŇ°√≠ch zmien pouŇĺ√≠vateńĺsk√©ho rozhrania v syst√©me Android 11 je v ponuke streamov.

PouŇĺ√≠vatelia teraz uvidia prep√≠nańć inteligentn√©ho domu priamo z ponuky nap√°jania. VńŹaka tomu je oveńĺa jednoduchŇ°ie ovl√°daŇ• vaŇ°e inteligentn√© dom√°ce spotrebińće bez toho, aby ste museli sp√ļŇ°Ň•aŇ• Ň°peci√°lne aplik√°cie. Na zadnej strane je ponuka nap√°jania stiesnen√° a m√īŇĺete n√°hodne zapn√ļŇ• alebo vypn√ļŇ• inteligentn√© zariadenie. Ak nevlastn√≠te pr√≠sluŇ°enstvo alebo spotrebińće pre inteligentn√© dom√°cnosti, t√°to funkcia m√īŇĺe byŇ• pre v√°s zbytońćn√°. NaŇ°Ň•astie sa tieto inteligentn√© prep√≠nańće dom√°cnosti v syst√©me Android 11 daj√ļ vypn√ļŇ•. V tejto pr√≠ruńćke v√°m uk√°Ňĺeme kroky na odstr√°nenie sp√≠nańćov inteligentn√©ho domu z ponuky nap√°jania syst√©mu Android 11.

Ako odstr√°niŇ• inteligentn√© dom√°ce prep√≠nańće v syst√©me Android 11 Power Menu

Ako odstr√°niŇ• inteligentn√© dom√°ce v√Ĺmeny

Nastavenia vyp√≠nania prep√≠nańćov Smart Home v ponuke nap√°jania s√ļ skryt√© hlboko za niektor√Ĺmi str√°nkami. Preto vypnite funkciu podńĺa nasleduj√ļcich krokov.

    √ćsŇ• do nastavenie na zariaden√≠. Potom kliknite na Syst√©m alternat√≠va. V zozname nastaven√≠ vyberte poloŇĺku gest√° a potom vyberte Menu nap√°jania, Teraz stlańćte Ovl√°dacie prvky zariadenia a vypnite moŇĺnosŇ• ZobraziŇ• ovl√°dacie prvky zariadenia.

KeńŹ povol√≠te moŇĺnosŇ• ZobraziŇ• ovl√°dacie prvky zariadenia, uŇĺ sa v ponuke Nap√°janie nezobraz√≠ prep√≠nanie inteligentn√Ĺch dom√°cnost√≠. Ak chcete funkciu znova aktivovaŇ•, postupujte podńĺa vyŇ°Ň°ie uveden√Ĺch krokov. A namiesto vypnutia moŇĺnosti ZobraziŇ• ovl√°dacie prvky zariadenia ju mus√≠te povoliŇ•.