Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Ako na flash firmvér pomocou nástroja SPUpgrade na zariadení Spreadtrum

V tejto pr√≠ruńćke v√°m povieme, ako aktualizovaŇ• firmv√©r z√°sob pomocou n√°stroja SPUpgrade Tool na telef√≥ne Spreadtrum. N√°stroj SPUpgrade je bezplatn√Ĺ n√°stroj na komunik√°ciu Spreadtrum. Tento freeware je moŇĺn√© bez probl√©mov spustiŇ• na ńĺubovońĺnej verzii syst√©mu Windows Windows OS. TakŇĺe, ak ste starŇ°√≠ Windows XP alebo najnovŇ°ie Windows 10 SPUpgrade podporuje 32 aj 64 bitov√© OS.

V tejto pr√≠ruńćke sme pripravili najnovŇ°√≠ SPUpgrade Tool, ktor√Ĺ si m√īŇĺu pouŇĺ√≠vatelia stiahnuŇ•. Potom sme tieŇĺ pripravili kompletn√©ho sprievodcu inŇ°tal√°ciou firmv√©ru flash na telef√≥ne s funkciou Spreadtrum.

Ako na flash firmvér pomocou nástroja SPUpgrade na zariadení Spreadtrum

Pred inŇ°tal√°ciou firmv√©ru mus√≠te maŇ• pri sebe niekońĺko vec√≠.

predpoklady

 • Stiahnite si spr√°vny firmv√©r .pac pre zariadenie Spreadtrum
 • Nezabudnite do pońć√≠tańća / prenosn√©ho pońć√≠tańća nainŇ°talovaŇ• spr√°vny ovl√°dańć Spreadtrum USB.
 • K√°bel USB na spojenie telef√≥nu s pońć√≠tańćom

Ako nainҰtalovaҕ Stock Firmware

 • Spustite SPUpgrade Tool (v prieńćinku vyhńĺadajte s√ļbor .exe a dvakr√°t naŇą kliknite)
 • Otvor√≠ sa n√°stroj SPUpgrade Tool.
 • Klikni na Tlańćidlo Nańć√≠taŇ• paket
 • Vyhńĺadajte a vyberte firmv√©r .pac, ktor√Ĺ ste predt√Ĺm stiahli.
 • V tomto okamihu pomocou k√°bla USB vytvor√≠te spojenie medzi pońć√≠tańćom a telef√≥nom Spreadtrum
 • Teraz kliknite na ikonu Tlańćidlo spustenia sŇ•ahovania zańćaŇ• proces inŇ°tal√°cie.
  firmvér Flash pomocou nástroja SPUpgrade
 • Dokonńćenie procesu inŇ°tal√°cie bude nejak√Ĺ ńćas trvaŇ•. Pońćkajte na to. (M√īŇĺete si vŇ°imn√ļŇ• indik√°tor postupu)
 • Po dokonńćen√≠ inŇ°tal√°cie sa indik√°tor priebehu zmen√≠ na zelen√ļ s n√°pisom Passed

TakŇĺe, to je vŇ°etko, chlapci. Bol to √ļpln√Ĺ a jednoduch√Ĺ sprievodca firmv√©rom Flash pomocou n√°stroja SPUpgrade na telef√≥ne s funkciou Spreadtrum.