Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

AirTags, o ktor√Ĺch sa hovor√≠, Ňĺe s√ļ vodotesn√©, podporuj√ļ magnetick√© nab√≠janie

AirTags, o ktor√Ĺch sa hovor√≠, Ňĺe s√ļ vodotesn√©, podporuj√ļ magnetick√© nab√≠janie 1Ak maj√ļ byŇ• zvesti vern√©, Apple pracuje na novom pr√≠sluŇ°enstve s n√°zvom AirTags. S√ļ to v podstate konkurenti spolońćnosti Tile, sledovańća podobn√©ho rozhraniu Bluetooth, ktor√Ĺ sa d√° pripojiŇ• k vŇ°etk√Ĺm druhom objektov, aby pouŇĺ√≠vateńĺom pomohol sledovaŇ• ich poloŇĺky a lokalizovaŇ• ich, ak sa stratia. Teraz vńŹaka spr√°ve od spolońćnosti Mac Otakara sa objavili ńŹalŇ°ie podrobnosti o pr√≠sluŇ°enstve.

Podńĺa spr√°vy sa tvrd√≠, Ňĺe sa o znańćk√°ch AirTag hovor√≠, Ňĺe s√ļ vodotesn√©. To znamen√°, Ňĺe m√īŇĺu √≠sŇ• pod vodou a pokrańćovaŇ• v ńćinnosti bez toho, aby sa t√Ĺm poŇ°kodili. Teoreticky by sa t√Ĺm malo zv√ĹŇ°iŇ• pouŇĺ√≠vanie pr√≠sluŇ°enstva, keńŹ by pouŇĺ√≠vatelia mohli n√°jsŇ• viac sp√īsobov, ako ho vyuŇĺiŇ• v r√īznych scen√°roch.

Spr√°va ńŹalej tvrd√≠, Ňĺe AirTags bud√ļ maŇ• magnetick√Ĺ syst√©m nab√≠jania podobn√Ĺ syst√©mu Apple Watch, V pr√≠pade, Ňĺe nie ste obozn√°men√≠ s t√Ĺm, ako Apple Watch Nab√≠janie je vybaven√© magnetickou nab√≠jańćkou, ktor√° sa bezdr√ītovo prip√°ja k inteligentn√Ĺm hodin√°m pod Ňąou, ńć√≠m sa eliminuje potreba jeho pripojenia a odpojenia.

Kedy nie je slovo Apple pl√°ny na vyhl√°senie AirTagov, ale ned√°vna spr√°va naznańćovala, Ňĺe by sa mohla vydaŇ• tento rok v lete, naznańćuj√ļc, Ňĺe ‚Äč‚Äčby sme ju mohli buńŹ ozn√°miŇ• na AppleSa hovor√≠ 31. marca, pr√≠padne na WWDC 2020, ktor√° sa kon√° v lete.

Zaradené .. Zdroj: macotakara.jp