Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

9 NajlepŇ°ie sp√īsoby, ako vyrieŇ°iŇ• probl√©m s n√°hodn√Ĺm p√≠pan√≠m Google Home

InteligentnosŇ• dom√°ceho hovorcu Google m√īŇĺe byŇ• straŇ°ideln√°, ak sa automaticky aktivuje. BohuŇĺiańĺ, nieńćo podobn√© sa deje s mnoh√Ĺmi pouŇĺ√≠vateńĺmi Google Home. Ich dom√°ce reproduktory Google, napr√≠klad Home Max, Mini a Nest, vyd√°vaj√ļ n√°hodn√© zvuky. Ak sa vyskytne rovnak√Ĺ probl√©m, pozrite si rieŇ°enia uveden√© v pr√≠spevku a opravte n√°hodn√© p√≠panie Domovsk√° str√°nka Google.

Google mini mini náhodne pípne

PońŹme to napraviŇ• – v√°Ň° domov Google sa Ň•a nesnaŇĺ√≠ zaraziŇ• n√°hodn√Ĺmi zvonkohry. ŇĹartovn√©, vŇĺdy existuje nejak√Ĺ d√īvod za n√°hodn√Ĺmi zvukmi prich√°dzaj√ļcimi z reproduktorov Google Home.

Ak√© s√ļ tieto d√īvody a ako ich opraviŇ•? PońŹme ich skontrolovaŇ• v pr√≠spevku.

1, ReŇ°tartujte domovsk√ļ str√°nku Google

Pred zmenou nastaven√≠ zańćnite reŇ°tartovan√≠m domovskej str√°nky Google. Ak to chcete urobiŇ•, odpojte domovsk√ļ str√°nku Google na 20 sek√ļnd a potom ju znova zapojte.

2, Skontrolujte Spárované zariadenia Bluetooth

N√°hodn√© p√≠pnutie, ktor√© budete pońćuŇ• na domovskej str√°nke Google alebo mini, m√īŇĺe byŇ• sp√īsoben√© t√Ĺm, Ňĺe reproduktor bol pripojen√Ĺ alebo odpojen√Ĺ od sp√°rovan√©ho zariadenia Bluetooth. √Āno, ak pouŇĺ√≠vate domovsk√ļ str√°nku Google ako reproduktor Bluetooth pre prenosn√Ĺ pońć√≠tańć alebo mobil, budete pońćuŇ• zvukov√Ĺ sign√°l zakaŇĺd√Ĺm, keńŹ sa pripoj√≠ alebo odpoj√≠.

Aj keńŹ zatiańĺ neexistuje sp√īsob, ako zastaviŇ• zvuk, m√īŇĺete vidieŇ•, ak√© zariadenia s√ļ sp√°rovan√© s dom√°cim reproduktorom Google. M√īŇĺete dokonca skontrolovaŇ•, ńći zariadenie moment√°lne odovzd√°va obsah na domovsk√ļ str√°nku Google.

Ak to chcete urobiŇ•, otvorte aplik√°ciu Domovsk√° str√°nka Google. Prejdite nadol a prejdite k svojmu domovsk√©mu reproduktoru Google. Na nasleduj√ļcej obrazovke uvid√≠te Bluetooth Audio uveden√© pod menom hovoriaceho. Oznańćuje, Ňĺe zariadenie je pr√°ve pripojen√©.

Domáce mini pípnutie Google mini 1 Domáce mini pípnutie Google mini 2

Ak chcete zobraziŇ• vŇ°etky sp√°rovan√© zariadenia, klepnite na ikonu nastaven√≠ v hornej ńćasti tej istej obrazovky. PosuŇąte zobrazenie nadol a klepnite na Sp√°rovan√© zariadenia Bluetooth. Ak uvid√≠te nerozpoznan√© zariadenie, odstr√°Ňąte ho.

Domáce mini pípnutie Google mini 3 Domáce mini pípnutie Google mini 4

7, Skontrolujte Aktívne pripomienky

ńéalŇ°√≠m d√īvodom n√°hodn√©ho p√≠pania Domovsk√° str√°nka Google m√īŇĺe byŇ• pripomenutie. Nastavili ste na domovskej str√°nke Google pripomenutie alebo ńćasovańć?

Ak chcete skontrolovaŇ• akt√≠vne pripomienky, otvorte domovsk√ļ str√°nku Google a prejdite do ńćasti Nastavenia. Klepnite na Viac nastaven√≠.

Google mini mini náhodne pípne 11 Google mini mini náhodne pípne 12

Klepnite na kartu SluŇĺby a potom na poloŇĺku Pripomienky. Tu uvid√≠te vŇ°etky akt√≠vne pripomienky.

Sugerencia: Skontrolujte tieŇĺ nastavenie Priraditeńĺn√© pripomenutia a zistite, ńći nie je niekto opr√°vnen√Ĺ v√°m posielaŇ• pripomenutia.

Domovská stránka Google mini pípne náhodne 13a

Mali by ste sa sp√ĹtaŇ• na svoju domovsk√ļ str√°nku Google s upozornen√≠m vysloven√≠m v√Ĺrazu ‚ÄěDobre, spolońćnosŇ• Google, ńćo je to za ozn√°menie?‚Äú

8, Skontrolujte nastavenia prístupnosti

Za t√Ĺmto √ļńćelom otvorte aplik√°ciu Domovsk√° str√°nka Google. PosuŇąte zobrazenie nadol a klepnite na reproduktor. Klepnite na ikonu nastaven√≠.

Domáce mini pípnutie Google 14

Potom klepnite na Pr√≠stupnosŇ•. Vypnite prep√≠nańć oboch moŇĺnost√≠ – PrehraŇ• zańćiatońćn√Ĺ aj koncov√Ĺ zvuk.

Google mini mini náhodne zapípa 15 Google mini mini náhodne pípne 16

9, Skontrolujte budíky

Bud√≠ky m√īŇĺu byŇ• tieŇĺ d√īvodom n√°hodn√©ho p√≠pania v√°Ň°ho domova Google. Mali by ste skontrolovaŇ•, ńći existuje akt√≠vny opakuj√ļci sa alarm alebo ńći ste si nechali hudobn√Ĺ alarm. V druhom pr√≠pade, ak d√ījde k probl√©mu s internetom, budete pońćuŇ• Ň°tandardn√Ĺ t√≥n bud√≠ka.

Ak chcete skontrolovaŇ• akt√≠vne bud√≠ky, povedzte svojej domovskej str√°nke Google: ‚ÄěDobre, Google, ak√© s√ļ moje bud√≠ky.‚Äú M√īŇĺete si to dokonca skontrolovaŇ• z aplik√°cie Domovsk√° str√°nka Google. Za t√Ĺmto √ļńćelom otvorte aplik√°ciu a prejdite na nastavenia reproduktorov. Klepnite na Bud√≠ky a ńćasovańće. Uvid√≠te akt√≠vne alarmy.

Domáce mini pípnutie Google mini 17 Domáce mini zvonenie Google náhodne 18

Sugerencia: Bud√≠ky Google Home pon√ļkaj√ļ veńĺa skvel√Ĺch funkci√≠. Presk√ļmajte tipy na pouŇĺ√≠vanie funkci√≠ bud√≠ka Google Home.

9, Obnovte domovsk√ļ str√°nku Google

Ak probl√©m pretrv√°va, mali by ste obnoviŇ• domovsk√ļ str√°nku Google a potom ju pridaŇ• sp√§Ň• do dom√°cej aplik√°cie Google. D√ļfajme, Ňĺe by sa t√Ĺm probl√©m vyrieŇ°il. Zistite, ako resetovaŇ• dom√°ce zariadenia Google.

Sugerencia: Niektor√≠ pouŇĺ√≠vatelia uviaznu pri resetovan√≠ a zistite, ako vyrieŇ°iŇ• probl√©m s obnoven√≠m zelen√©ho svetla.

Píp píp

N√°hodn√Ĺ Ň°um prich√°dzaj√ļci z reproduktorov Google Home sa m√īŇĺe dosŇ• znepokojovaŇ•, najm√§ v noci. D√ļfame, Ňĺe vyŇ°Ň°ie uveden√© rieŇ°enia by v√°m pomohli zastaviŇ• n√°hodn√© zvonkohry z v√°Ň°ho domu Google, Nest, Mini a ńŹalŇ°√≠ch reproduktorov.

ńéalej: Domovsk√° str√°nka Google je zaloŇĺen√° na Google Assistant, Ak chcete naplno vyuŇĺiŇ• svoj dom√°ci reproduktor Google, preńć√≠tajte si tipy a triky pre Google Assistant uveden√© v odkaze uvedenom niŇĺŇ°ie.

Table of Contents