Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

7 NajlepŇ°ie ethernetov√© adapt√©ry pre Windows XP Apple MacBook Pro

Ak vlastn√≠te MacBook Pro, mus√≠te uŇĺ vedieŇ• o nedostatku portov. V snahe urobiŇ• tenk√Ĺ a elegantn√Ĺ MacBook Pro, Apple odstr√°nil v√§ńćŇ°inu portov z Mac. Ak sa jedn√©ho dŇąa mus√≠te pripojiŇ• k ethernetov√©mu k√°blu, jednoducho to nem√īŇĺete. NaŇ°Ň•astie to nie je koniec sveta. Existuje veńĺa rozbońćovańćov USB-C a adapt√©rov s ethernetov√Ĺmi portami, ktor√© v√°m zachr√°nia deŇą.

7  NajlepŇ°ie ethernetov√© adapt√©ry pre Mac Book Pro

NaŇ°Ň•astie rozbońćovańće a adapt√©ry USB-C v√°m uńĺahńćia pr√°cu, ale z dlhodob√©ho hńĺadiska v√°m tieŇĺ pom√īŇĺu staŇ• sa produkt√≠vnejŇ°√≠mi. Koniec koncov, tieto zariadenia jednoducho mus√≠te pripojiŇ• do jedn√©ho z portov USB-C na pońć√≠tańći Mac a ste pripraven√≠ √≠sŇ•. Od pripojenia k k√°blovej sieti aŇĺ po spolońćn√© pouŇĺ√≠vanie HDMI alebo USB portov, tieto adapt√©ry otv√°raj√ļ okno pr√≠leŇĺitost√≠.

TakŇĺe, ak hńĺad√°te kvalitn√© ethernetov√© adapt√©ry pre MacBook Pro, tu je niekońĺko najlepŇ°√≠ch moŇĺnost√≠, ktor√© s√ļ k dispoz√≠cii tam.

1, Uni adaptér USB-C na Ethernet

Okrem toho je kvalita tohto produktu vynikaj√ļca. K√Ĺm m√° telo kovov√ļ konŇ°trukciu, opleten√Ĺ k√°bel vydrŇĺ√≠ denn√© opotrebenie.

7  NajlepŇ°ie ethernetov√© adapt√©ry pre pońć√≠tańće Mac Book Pro uni 2

Uni Ethernet Adapter m√° okolo 58% pozit√≠vnych recenzi√≠ a hodnotenie 4,7- hviezdy z 5 na Amazon, PouŇĺ√≠vatelia veńĺmi hovorili o svojej trvanlivosti a kvalite pouŇĺit√©ho materi√°lu.

Tento ethernetov√Ĺ adapt√©r je kompatibiln√Ĺ s MacBook Pro 2019/2018/2017 a starŇ°√≠mi MacBookmi.

2, Anker USB 3,0 Unibody Aluminium Ethernet Adapter

Funguje podńĺa pl√°nu, pretoŇĺe ethernetov√Ĺ adapt√©r Anker umoŇĺŇąuje r√ĹchlosŇ• aŇĺ 1 000 Mb / s. Na tele tela je zv√§zok troj√≠c indik√°torov LED, ktor√© zobrazuj√ļ stav pripojenia.

7  NajlepŇ°ie ethernetov√© adapt√©ry pre Mac Book Pro Anker 1 2

NavyŇ°e je to jednoduch√© zariadenie typu Plug & Play a nevyŇĺaduje inŇ°tal√°ciu ani nastavenie. PouŇĺ√≠vateńĺ Stephen Coulson hovor√≠: ‚ÄěAdapt√©r som zapojil do USB 3,0 port na mojom MacBook Pro v polovici roku 2015 a okamŇĺite to zańćalo fungovaŇ•. ‚Äú‚Äú

3, Belkin USB typ C na gigabitov√Ĺ ethernetov√Ĺ adapt√©r

SpolońćnosŇ• Belkin sńĺubuje r√ĹchlosŇ• gigabitov√©ho ethernetu a dod√°va ju podńĺa v√§ńćŇ°iny pouŇĺ√≠vateńĺov Amazon, Tento produkt zaznamenal okolo dvesto recenzi√≠ a pouŇĺ√≠vatelia ho ohodnotili 4,3- hviezdy z 5 na Amazon s viac ako 70% pozit√≠vnymi recenziami.

7  NajlepŇ°ie ethernetov√© adapt√©ry pre Mac Book Pro belkin 2

Adapt√©r USB typu C od spolońćnosti Belkin sa dod√°va s telef√≥nom 6-vn√ļtorn√Ĺ a 15 cm k√°bel, ńćo v√°m uńĺahńć√≠, ak m√°te kratŇ°√≠ ethernetov√Ĺ k√°bel.

4, UtechSmart 6-in-1 Adaptér USB-C

Mini k√°bel znamen√°, Ňĺe m√īŇĺete bez probl√©mov pouŇĺ√≠vaŇ• susedn√© porty na pońć√≠tańći Mac.

Toto je op√§Ň• skutońćn√© zariadenie typu plug-and-play a funguje okamŇĺite po vybalen√≠. Nemus√≠te sa ob√°vaŇ• sŇ•ahovania ńŹalŇ°ieho softv√©ru. Viacportov√° funkńćnosŇ• znamen√°, Ňĺe z√≠skal podiel nadŇ°en√Ĺch recenzi√≠. Koniec koncov, nie kaŇĺd√Ĺ adapt√©r v√°m umoŇĺŇąuje zostaŇ• v spojen√≠ s k√°blovou sieŇ•ou a zostaŇ• pripojen√Ĺ k monitoru, vŇ°ak?

7  NajlepŇ°ie ethernetov√© adapt√©ry pre Mac Book Pro Utech Smart 2

A okrem dobrej prenosovej r√Ĺchlosti z√≠skate aj dobr√ļ r√ĹchlosŇ• v sieti Ethernet, prińćom niektor√≠ pouŇĺ√≠vatelia dosahuj√ļ r√ĹchlosŇ• vyŇ°Ň°iu ako 900 Mb / s.

Nezabudnite, Ňĺe adapt√©r UtechSmart USB C nie je tenk√Ĺ. Spad√° na statn√ļ stranu. Na druhej strane je stavba robustn√° a pravdepodobne v√°s vydrŇĺ√≠ dlho.

5, ikling 9-in-1 Adaptér USB-C

Jedin√Ĺm probl√©mom tohto rieŇ°enia s jednoduch√Ĺm pripojen√≠m je, Ňĺe je trochu objemn√Ĺ. A vzhńĺadom na zahrnutie ethernetov√©ho portu sa to mus√≠ staŇ•. Ak sa na ne m√īŇĺete pozeraŇ•, m√īŇĺete si byŇ• ist√≠, Ňĺe tento adapt√©r v√°m umoŇĺn√≠ pripojiŇ• sa k monitoru, k√°blovej kl√°vesnici a myŇ°i a s√ļńćasne ho nab√≠jaŇ•.

7  NajlepŇ°ie ethernetov√© adapt√©ry pre Mac Book Pro ikling 2

Struńćne povedan√©, je to nevyhnutn√© pr√≠sluŇ°enstvo pre kaŇĺd√©ho vlastn√≠ka Macbookov. ńĆereŇ°Ňąa na vrchu je, Ňĺe je dod√°van√° s mini vreckom, ktor√© ju uchov√°va, keńŹ sa pr√°ve nepouŇĺ√≠va.

6, Anker 5-in-1 Adaptér USB-C

Jednou z najlepŇ°√≠ch vec√≠ na tomto ethernetovom adapt√©ri / rozbońćovańći USB je jeho dizajn. M√° Ň°t√≠hle telo. K√Ĺm vŇ°etky porty spońć√≠vaj√ļ na jednej hrane, ethernetov√Ĺ port je na konci adapt√©ra. A siv√° farba je na vrchu ńćereŇ°ne.

7  NajlepŇ°ie ethernetov√© adapt√©ry pre Mac Book Pro Anker 2 2

A je zrejm√©, Ňĺe jeho farba bude dobre ladiŇ• s farbou v√°Ň°ho pońć√≠tańća Mac.

Je kompatibiln√Ĺ s takmer vŇ°etk√Ĺmi najnovŇ°√≠mi verziami MacBookov, vr√°tane MacBook Pro (2015/2016/2017/2018/2019), MacBook Air (2018/2019) a 2019 iPad Pro.

Zd√° sa, Ňĺe sa pouŇĺ√≠vateńĺom p√°ńći jeho kvalitn√° konŇ°trukcia a odolnosŇ• a kompaktn√° veńĺkosŇ•.

7, Adaptér dodocool MacBook Pro

Plus, Thunderbolt 3 priepustnosŇ• sńĺubuje rozsiahly prenos a ethernetov√Ĺ port RJ45 zaisŇ•uje stabiln√© pripojenie k internetu.

Tento produkt z√≠skal spravodliv√Ĺ podiel nadŇ°en√Ĺch recenzi√≠ s pouŇĺ√≠vateńĺmi, ktor√≠ ho miluj√ļ kv√īli jeho dizajnu a funkcii viacer√Ĺch portov. PouŇĺ√≠vatelia ho obzvl√°Ň°Ň• milovali pre jeho matn√Ĺ dizajn. Za zmienku stoj√≠, Ňĺe sa ako niektor√≠ zo svojich kolegov ńĺahko neprehrieva.

7  NajlepŇ°ie ethernetov√© adapt√©ry pre program Mac Book Pro 2

PretoŇĺe je v jednej rovine s USB portami, mus√≠te byŇ• pri zaobch√°dzan√≠ s nimi trochu opatrn√≠. Ak sa prihl√°site
tlak na zariadenie, m√īŇĺete skonńćiŇ• s mierne ohnut√Ĺmi otvormi.

Pr√≠sluŇ°enstvo inteligentne

Pońć√≠tańćov√© pr√≠sluŇ°enstvo je voliteńĺn√©. Ale so spr√°vnym pr√≠sluŇ°enstvom po vaŇ°ej strane m√īŇĺete bez n√°mahy zosilniŇ• svoje sk√ļsenosti. Okrem toho v√°m tieto doplnky umoŇĺŇąuj√ļ z√≠skaŇ• sp√§Ň• tońĺko potrebn√© miesto na stole. TakŇĺe ak m√°te nov√Ĺ MacBook Pro alebo pl√°nujete k√ļpiŇ•, z√≠skajte ho najsk√īr.

ńéalej: Z√°soby Apple k√°ble blesku nie s√ļ siln√©. Ak nab√≠jate svoj iPhone na svojom aute ńćasto, pozrite sa na tieto siln√© a odoln√© nab√≠jacie k√°ble iPhone.