16 najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch ikon soci√°lnych m√©di√≠ pre WordPress

Jeden z naŇ°ich pouŇĺ√≠vateńĺov n√°s ned√°vno poŇĺiadal o pomoc pri hńĺadan√≠ bezplatn√Ĺch ikon ikon soci√°lnych m√©di√≠, ktor√© m√īŇĺu pouŇĺ√≠vaŇ• na svojich webov√Ĺch str√°nkach. Aj keńŹ existuje veńĺa doplnkov WordPress, ktor√© v√°m umoŇĺŇąuj√ļ prid√°vaŇ• ikony soci√°lnych m√©di√≠ do WordPress, niektor√≠ pouŇĺ√≠vatelia m√īŇĺu chcieŇ• manu√°lne pridaŇ• vlastn√© obr√°zky ikon a prepojiŇ• ich s ich profilmi soci√°lnych m√©di√≠. V tomto ńćl√°nku v√°m uk√°Ňĺeme niektor√© z najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch ikon soci√°lnych m√©di√≠ pre pouŇĺ√≠vateńĺov WordPress.

Ak hńĺad√°te doplnky WordPress, ktor√© v√°m umoŇĺŇąuj√ļ pridaŇ• ikony soci√°lnych m√©di√≠, preńć√≠tajte si naŇ°e ńćl√°nky o tom, ako pridaŇ• ikony soci√°lnych m√©di√≠ do bońćn√©ho panela a pon√ļk WordPress.

Ak chcete pridaŇ• pl√°vaj√ļci zdieńĺan√Ĺ panel ako n√°Ň° web, pouŇĺite pl√°vaj√ļci soci√°lny panel.

Po tom sa pozrime na niektor√© z najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch ikon soci√°lnych m√©di√≠, ktor√© m√īŇĺete pouŇĺiŇ•.

Video-tutorial

Prihl√°ste sa na odber WPBeginner

Ak sa v√°m video nep√°ńći alebo potrebujete ńŹalŇ°ie pokyny, ńć√≠tajte ńŹalej.

1, Genericons

Genericons je bezplatn√© a GPL licenńćn√© ikonov√© p√≠smo vytvoren√© spolońćnosŇ•ou Automattic. Je to kompletn√° sada ikon s ikonami pre najpopul√°rnejŇ°ie str√°nky soci√°lnych siet√≠. Pre zańćiatońćn√≠kov m√īŇĺe byŇ• prid√°vanie ikonov√Ĺch ikon trochu n√°rońćn√©.

JednoduchŇ°√≠ sp√īsob pouŇĺitia ikony Genericons nastavenej na vaŇ°om webe WordPress je inŇ°tal√°cia a aktiv√°cia doplnku Genericon’d. Po aktiv√°cii jednoducho chońŹte na Vzhńĺad ¬ĽGenericon’d a kliknite na ikonu, ktor√ļ chcete pridaŇ•.

Vybrat√° ikona sa zobraz√≠ v hornej ńćasti. Kliknite na odkaz na kop√≠rovanie skr√°ten√©ho k√≥du vedńĺa jeho ikony a zobraz√≠ sa kontextov√© okno so skr√°ten√Ĺm k√≥dom. Skop√≠rujte a prilepte skr√°ten√Ĺ k√≥d, na ktorom chcete ikonu zobraziŇ•. M√īŇĺete tieŇĺ skop√≠rovaŇ• HTML a vloŇĺiŇ• ho do textov√©ho widgetu, aby sa zobrazilo p√≠smo ikony.

2, Písmo Awesome

Písmo Awesome

Font Awesome je ńŹalŇ°ie bezplatn√© a otvoren√© p√≠smo s ikonou zdrojov, ktor√© m√īŇĺete pouŇĺ√≠vaŇ• s WordPress. P√≠smo Awesome prich√°dza s veńĺkou zbierkou ikon p√≠sma.

K t√©me WordPress m√īŇĺete manu√°lne pridaŇ• Font Awesome alebo m√īŇĺete pouŇĺiŇ• doplnok. Stańć√≠ nainŇ°talovaŇ• a aktivovaŇ• doplnok Better Font Awesome. Dod√°va sa s moŇĺnosŇ•ami kr√°tkych k√≥dov, HTML a TinyMCE na jednoduch√© prid√°vanie ikon kdekońĺvek na vaŇ°om webe WordPress.

3, Ploch√© ikony soci√°lnych m√©di√≠ z najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch PSD

Sada ploch√Ĺch soci√°lnych m√©di√≠

Ch√°peme, Ňĺe v√§ńćŇ°ina pouŇĺ√≠vateńĺov pre zańćiatońćn√≠kov bude pre prid√°vanie ikonov√Ĺch p√≠siem Ň•aŇĺŇ°ie ako prid√°vanie obrazov√Ĺch s√ļborov. Ploch√© ikony soci√°lnych m√©di√≠ je kompaktn√° sada najpouŇĺ√≠vanejŇ°√≠ch ikon soci√°lnych m√©di√≠. M√īŇĺete jednoducho stiahnuŇ• a extrahovaŇ• sadu ikon a potom ich nahraŇ• na svoj web M√©di√° ¬ĽPridaŇ• nov√© str√°nka v oblasti spr√°vcu WordPress.

4, Geekly – Sada 40 ikon

Geekly

T√°to sada ikon obsahuje 40 kr√°snych ikon vr√°tane 25 ikon soci√°lnych m√©di√≠. KaŇĺd√° ikona m√° rozmery 512px a podńĺa potreby ich m√īŇĺete prisp√īsobiŇ• vo Photoshope.

5, Zadarmo farebné ikony

Zadarmo farebné ikony

Toto je jednoduch√°, ale veńĺmi dobre vykonan√° sada ikon soci√°lnych m√©di√≠. T√ļto sadu ikon vytvoril Michael Dolejs a je k dispoz√≠cii ako s√ļbor PSD. M√īŇĺete otvoriŇ• s√ļbor PSD v aplik√°cii Adobe Photoshop a pouŇĺ√≠vaŇ• ikony, ako uzn√°te za vhodn√©.

6, Sada ploch√Ĺch soci√°lnych m√©di√≠

Sada ikon ploch√Ĺch soci√°lnych m√©di√≠

T√°to kr√°sna sada ikon soci√°lnych m√©di√≠ obsahuje dve zaoblen√© a Ň°tvorcov√© vari√°cie. K dispoz√≠cii je 10 ikon 64x64px vo form√°toch jpg a png.

7, 40 ploch√Ĺch ikon soci√°lnych m√©di√≠

40 ploch√Ĺch ikon soci√°lnych m√©di√≠

T√°to kr√°sna sada ikon obsahuje 40 ikon soci√°lnych m√©di√≠. KaŇĺd√° ikona je k dispoz√≠cii v Ň°tyroch veńĺkostiach: 32 √ó 32 px, 64 √ó 64 px, 128 √ó 128 px a 256 √ó 256 px. Ku kaŇĺdej ikone je pridan√Ĺ dlh√Ĺ tieŇą, ktor√Ĺ kaŇĺdej ikre d√°va kr√°sny efekt.

8, Ploché ikony pre sociálne médiá zdarma

Ploch√© ikony so soci√°lnymi m√©diami s ploch√Ĺm zaisten√≠m

Tieto ploch√© ikony soci√°lnych m√©di√≠ nastaven√© spolońćnosŇ•ou Enfuzed sa dod√°vaj√ļ v dvoch variantoch. Plnofarebn√© ploch√© ikony soci√°lnych m√©di√≠ a svetl√© priehńĺadn√© ikony soci√°lnych m√©di√≠ pre tmav√© pozadie.

9, Sada hexagon√°lnych ikon

Sada ikon Martz90 Hexagon Icon Pack

T√°to sada ikon soci√°lnych m√©di√≠ Martz90 zobrazuje popul√°rne ikony soci√°lnych m√©di√≠ v tvare Ň°esŇ•uholn√≠ka. Sada ikon obsahuje veńĺk√© mnoŇĺstvo ikon pre najpopul√°rnejŇ°ie str√°nky soci√°lnych siet√≠, spravodajsk√© weby, sluŇĺby a hry.

10. Ploché ikony kruhu pripraveného na sietnicu

Sietnica pripravená ploché ikony

T√°to kr√°sna ploch√° ikona soci√°lnych m√©di√≠ nastaven√° spolkovou krajinou je pripraven√° na sietnicu. VŇ°etky ikony s√ļ vo form√°te png a s√ļ k dispoz√≠cii v rozl√≠Ň°en√≠ 256x256px, 128x128px, 64x64px a 32x32px.

11. Vektorové ikony polygónov sociálnych médií

Zadarmo ikony polygónu vektorové sociálne médiá od LunarPixel

T√°to kr√°sna ikona soci√°lnych m√©di√≠, ktor√ļ vytvoril LunarPixel, obsahuje 80 ikon v tvare polyg√≥nu. Balenie obsahuje aj p√īvodn√© vektorov√© s√ļbory, ktor√© m√īŇĺete hraŇ•.

12. 20 ikon sociálnych médií

20 ikon sociálnych médií od Dawid Dapszus

T√ļto jedineńćn√ļ a kr√°snu sadu ikon vytvoril Dawid Dapszus. Obsahuje 20 ikon pre najpopul√°rnejŇ°ie weby soci√°lnych siet√≠. VŇ°etky ikony maj√ļ form√°t 80 x 80 pixlov a s√ļ vo form√°te png.

13. Jednoduché a ploché ikony sociálnych médií

Jednoduché ploché sociálne ikony

T√°to kr√°sna sada ikon sa dod√°va so s√ļbormi PSF a PNG. Obsahuje 20 ikon, kaŇĺd√Ĺ s√ļbor s rozmermi m√° rozmery 114 x 114 pixlov.

14. 24 bezplatn√Ĺch ploch√Ĺch soci√°lnych ikon

Sada 24 ploch√Ĺch soci√°lnych ikon

T√°to kr√°sna sada bezplatn√Ĺch soci√°lnych ikon, ktor√ļ nastavil Mohammed Alyousfi, sa dod√°va s 24 ikonami. Obsahuje ikony vo veńĺkostiach od 512 do 16 pixelov. Bal√≠k obsahuje aj zdrojov√© s√ļbory vo form√°toch AI a EPS.

15. Ikony sociálnych médií

Ikony sociálnych médií

T√°to ikona, ktor√ļ vytvoril Luke Taylor, sa dod√°va v dvoch variantoch pre tmav√© a svetl√© pozadie. Balenie obsahuje 89 ikon soci√°lnych m√©di√≠ v oboch variantoch.

16. Sada ikon bezplatn√Ĺch soci√°lnych m√©di√≠ od Huga

Sada ikon soci√°lnych m√©di√≠ zdarma od spolońćnosti Hugo

Kr√°sna sada ikon soci√°lnych m√©di√≠, ktor√ļ vytvoril Hugo. Balenie obsahuje 8 ikony v elegantnom s√ļbore PSD. Potom m√īŇĺete pomocou tlańćidla UloŇĺiŇ• na web uloŇĺiŇ• ikony, ktor√© chcete pouŇĺiŇ• na svojich str√°nkach.

D√ļfame, Ňĺe v√°m tento ńćl√°nok pomohol n√°jsŇ• najlepŇ°iu bezplatn√ļ ikonu soci√°lnych m√©di√≠, ktor√° sa pouŇĺije na vaŇ°om webe WordPress. M√īŇĺete si tieŇĺ pozrieŇ• n√°Ň° zoznam 40 uŇĺitońćn√Ĺch n√°strojov na spr√°vu a rast v√°Ň°ho blogu WordPress.

Ak sa v√°m tento ńćl√°nok p√°ńćil, prihl√°ste sa na odber n√°Ň°ho kan√°la YouTube pozeraŇ• vide√° s v√Ĺukou WordPress. N√°jdete n√°s aj na Twitter a Facebook,