10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg

NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my Gutenberg WordPress

Hńĺad√°te √ļŇĺasn√Ĺ vońĺn√Ĺ vzhńĺad? Gutenberg pripraven√© t√©my WordPress? Toto je ńćl√°nok, v ktorom m√īŇĺete z√≠skaŇ• niektor√© z √ļŇĺasn√Ĺch bezplatn√Ĺch t√©m kompatibiln√Ĺch s Gutenbergom a vytvoriŇ• perfektn√ļ webov√ļ str√°nku.

WordPress je najlepŇ°ia platforma, na ktorej m√īŇĺete ńĺahko vytv√°raŇ• √ļŇĺasn√© webov√© str√°nky bez ak√Ĺchkońĺvek probl√©mov. WordPress predstavil nov√ļ verziu 5,0, ńćo je jedna z najv√§ńćŇ°√≠ch aktualiz√°ci√≠ softv√©ru. V tomto vydan√≠ predstavuje WordPress nov√Ĺ editor pr√≠spevkov a str√°nok s n√°zvom Gutenberg. Prin√°Ň°a v√°m sk√ļsenosti s nov√Ĺm vydan√≠m publik√°ci√≠. Vydavateńĺ pon√ļka √ļpravy zaloŇĺen√© na blokoch a doplnok na tvorbu str√°nok, vńŹaka ktor√Ĺm bud√ļ vaŇ°e pr√≠spevky a str√°nky vyzeraŇ• krajŇ°ie.

Ako Gutenberg prich√°dza s radom blokov, ktor√© moŇĺno pouŇĺiŇ• jednoducho pretiahnut√≠m str√°nky. Je to najlepŇ°ia vońĺba pre tvorbu obsahu, pretoŇĺe prich√°dza s intuit√≠vnym rozhran√≠m drag and drop pre vŇ°etk√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov. A ńćo je najd√īleŇĺitejŇ°ie, tieto bloky v√°m umoŇĺŇąuj√ļ vytv√°raŇ• komplexn√© vzory tak dobr√©, ako na obrazovke, ako vo vaŇ°ej mysli.

Predt√Ĺm, ako sa pozrieme na niektor√© z najlepŇ°√≠ch t√©m Gutenberg WP, z√≠skame viac podrobnost√≠ o Gutenbergovi:

 • ńĆo je editor Gutenbergovcov?
 • ńĆo je blok obsahu WordPress?
 • Preńćo WordPress predstavil Gutenberga?
 • ńĆo stoj√≠ za blokovou technol√≥giou?
 • Rozdiel medzi Gutenbergom a klasick√Ĺm editorom?
 • Ako funguje editor blokov WordPress?
 • Ako pouŇĺ√≠vaŇ• r√īzne typy blokov?
 • DuplikovaŇ•, pres√ļvaŇ•, mazaŇ• a opakovane pouŇĺ√≠vaŇ• bloky
 • Gutenberg je tvorca str√°nok WordPress?
 • Mus√≠m pouŇĺ√≠vaŇ• Gutenberg?
 • Bud√ļ moje t√©my a doplnky fungovaŇ•, ak prejdem na Gutenberg?
 • Existuj√ļ kl√°vesov√© skratky pre Gutenberg?
 • Ako spravovaŇ• moje star√© pr√≠spevky v editore blokov Gutenberg?
 • Ako vypn√ļŇ• Gutenberg a obnoviŇ• klasick√Ĺ editor?
 • Ako m√īŇĺem aktualizovaŇ• obsah tvorcu str√°nky pomocou sluŇĺby Gutenberg?

Dobre, teraz, keńŹ ste odpovedali na v√§ńćŇ°inu ot√°zok, zańćneme zoznamom t√©m, ktor√© s√ļ pre Gutenberg pripraven√©.

Niektor√© z najlepŇ°√≠ch t√©m zadarmo WordPress pripraven√© pre Gutenberg

Tu som sa pok√ļsil urobiŇ• zbierku niektor√Ĺch najlepŇ°ie bezplatn√© t√©my WordPress pripraven√© pre Gutenberg Prich√°dzaj√ļ s √ļŇĺasnou sp√§tnou v√§zbou od z√°kazn√≠kov a s√ļ plne pohotov√≠. Tieto t√©my boli tieŇĺ ned√°vno aktualizovan√©, takŇĺe veńĺmi dobre funguj√ļ s najnovŇ°ou verziou programu WordPress.

Názov témy Téma Autor Názov témy Hodnotenie Demo Odkaz na stiahnutie

1

bodkovan√Ĺ

T√©my AccessPress ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
2

Zigcy lite

T√©my AccessPress ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
3

Blog pouŇĺ√≠vateńĺa Mirza

Kreat√≠vne t√©my ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
4 4 rozeta jańćiace ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
5 5 Blog Bank Tematick√Ĺ priestor WP ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
6 6

Kreatívny blog

Kreat√≠vne t√©my ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
7 7

fix

T√©my SEOS ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
8

Elementary

Projekt Cresta ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
9 veg√°ni Anariel Design ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
10 Cel√° str√°nka T√©ma SKT ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•

bodkovan√Ĺ

Stavebn√© NajlepŇ°ie WordPress Stavebn√© Ň°abl√≥ny Punte

Punte je viac√ļńćelov√° t√©ma WordPress pripraven√° na Gutenberg kompatibiln√° s popul√°rnym tvorcom str√°nok. Elementor v√°m umoŇĺn√≠ hladk√© vytv√°ranie webov√Ĺch str√°nok. Prisp√īsobenie hlavińćky a p√§ty je moŇĺn√© uk√°zaŇ• jedineńćn√Ĺm vlastnostiam v√°Ň°ho webu. T√°to t√©ma je tieŇĺ kompatibiln√° s doplnkami WooCommerce, takŇĺe vytv√°ranie internetov√©ho obchodu je jednoduch√© a r√Ĺchle. M√īŇĺete si vybraŇ• ńĺubovońĺn√Ĺ zo sp√ļŇ°Ň•ac√≠ch webov√Ĺch str√°nok a zabezpeńćiŇ•, aby vaŇ°e str√°nky fungovali.

Hlavné rysy:

 • V√Ĺkonn√© moŇĺnosti t√©m
 • Zadarmo Elementor Plugin
 • Vysokor√Ĺchlostn√Ĺ v√Ĺkon
 • Citliv√Ĺ
 • Sietnica pripraven√°

Zigcy lite

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 1Zigcy lite je t√©ma novej gener√°cie WooCommerce vytvoren√° na vytv√°ranie skvel√Ĺch internetov√Ĺch obchodov. T√°to t√©ma bola hlboko integrovan√° do WooCommerce, ńćo v√°m umoŇĺn√≠ plne presk√ļmaŇ• p√īvodn√© nastavenia WooCommerce. M√° tieŇĺ ńĺahko nastaviteńĺn√ļ pos√ļvaciu ńćasŇ• na propag√°ciu svojich v√Ĺrobkov a v√°Ň°ho obchodu. Vyhńĺad√°vanie produktov a obsahu je pomocou Zigcy Lite plynulejŇ°ie ako kedykońĺvek predt√Ĺm. Na vrchole toho vŇ°etk√©ho je tento WooCommerce nańć√≠tavan√Ĺ r√Ĺchlo, optimalizovan√Ĺ SEO, pripraven√Ĺ na preklad a samozrejme ZDARMA.

Hlavné rysy:

 • Kr√°sne produktov√© a platobn√© str√°nky
 • Vysoko konfigurovateńĺn√° domovsk√° str√°nka
 • 2 Dizajn s√ļborov WooCommerce
 • Dizajn 4 str√°nky
 • Dizajn 4 publik√°cia

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Blog pouŇĺ√≠vateńĺa Mirza

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 2Blog pouŇĺ√≠vateńĺa Mirza je plne responz√≠vna t√©ma WordPress s ńćist√Ĺm, elegantn√Ĺm, jedineńćn√Ĺm a modern√Ĺm dizajnom. T√°to t√©ma je dokonale navrhnut√° tak, aby pracovala so vŇ°etk√Ĺmi druhmi blogov, napr√≠klad s osobn√Ĺm blogom, obchodn√Ĺm blogom, m√≥dnym blogom, Ňĺivotn√Ĺm blogom, cestovn√Ĺm blogom atńŹ. Pomocou soci√°lnych ikon sa m√īŇĺete ńĺahko spojiŇ• s vaŇ°imi n√°vŇ°tevn√≠kmi. A t√©ma je dobre optimalizovan√°, ńćo pom√°ha pri hodnoten√≠ vaŇ°ich str√°nok.

Hlavné rysy:

 • MoŇĺnosti soci√°lnych ikon
 • MoŇĺnosti rozloŇĺenia
 • MoŇĺnosti obr√°zka hlavińćky
 • MoŇĺnosti oblasti miniaplik√°ci√≠
 • Kontaktn√Ĺ formul√°r7

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

rozeta

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 3rozeta to je ńćist√° a vysoko prisp√īsobiteńĺn√° t√©ma WordPress ktor√Ĺ je dod√°van√Ĺ s ohromuj√ļcim dizajnom. Toto je kr√°sna a viac√ļńćelov√° t√©ma, ktor√ļ m√īŇĺete pouŇĺiŇ• pre svoj blog, online peŇąaŇĺenku, komerńćn√Ĺ web alebo obchod WooCommerce. Je to ńĺahk√°, pr√≠stupn√° pre mobiln√© zariadenia a responz√≠vna t√©ma vytvoren√° s ohńĺadom na SEO. T√©ma je √ļplne responz√≠vna a vyzer√° √ļŇĺasne na vŇ°etk√Ĺch veńĺkostiach obrazovky.

Hlavné rysy:

 • Pokrońćil√© moŇĺnosti prisp√īsobenia
 • Konfigurovateńĺn√© vzory a Ň°√≠rky
 • MoŇĺnosti prisp√īsobenia
 • Dizajn reakcie
 • SEO optimalizovan√©

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

Blog Bank

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 4Blog Bank je Ň°ikovn√Ĺ a Ňĺiv√Ĺ Zadarmo t√©ma blogu a ńćasopisu WordPress, T√°to t√©ma je t√©ma WordPress kompatibiln√° s Gutenberg, ktor√° prich√°dza s mnoh√Ĺmi moŇĺnosŇ•ami a funkciami, ktor√© moŇĺno ńĺahko pridaŇ• a prisp√īsobiŇ•. Ide o perfektn√Ĺ z√°pas s kr√°snymi a profesion√°lnymi n√°vrhmi a vytv√°ra ho pomocou technol√≥gie Bootstrap Framework, vńŹaka ńćomu je plne responz√≠vny.

Hlavné rysy:

 • Vysoko prisp√īsobiteńĺn√©
 • Profesion√°lne vzory
 • SEO optimalizovan√©
 • Vysoko bezpeńćn√©
 • dokument√°cia

Kreatívny blog

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 5Kreat√≠vny blog je to modern√Ĺ zadarmo t√©mu wordpress Dod√°va sa s vysoko kvalitn√Ĺmi funkciami a minimalistick√Ĺm dizajnom. T√°to t√©ma je urńćen√° na pr√°cu so vŇ°etk√Ĺmi druhmi blogov: osobn√Ĺ blog, obchodn√Ĺ blog, blog o m√≥de, blog o Ňĺivotnom Ň°t√Ĺle, blog o cestovan√≠ atńŹ. Je to √ļpln√° t√©ma kompatibility s Gutenbergom, v ktorej teraz m√īŇĺete s t√Ĺmto blogom Creativ zahrn√ļŇ• bud√ļcnosŇ• WordPress.

Hlavné rysy:

 • V√Ĺber soci√°lnych ikon v hornom paneli
 • MoŇĺnosŇ• obr√°zka hlavińćky
 • In√Ĺ obr√°zok z√°hlavia pre stranu 404
 • MoŇĺnosŇ• oblasti miniaplik√°cie 4 z√°p√§tie
 • In√Ĺ obr√°zok hlavińćky pre str√°nku arch√≠vu

fix

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 6fix to je Zadarmo a r√Ĺchlo bezplatn√° t√©ma WordPress pre SEO to je podporovan√© doplnkom Gutenberg a WooCommerce. T√°to t√©ma je plne responz√≠vna a rovnako prisp√īsobiteńĺn√° pre vŇ°etky veńĺkosti obrazovky. Ide o dobre optimalizovan√ļ t√©mu, ktor√° v√°m pom√īŇĺe ohodnotiŇ• v√°Ň° web na zańćiatku str√°nky Google. Ikony soci√°lnych m√©di√≠ v√°m pom√īŇĺu spojiŇ• sa s vaŇ°imi n√°vŇ°tevn√≠kmi a urobiŇ• z nich z√°kazn√≠kov.

Hlavné rysy:

 • Drobeńćkov√° navig√°cia moŇĺnosti
 • Kompatibiln√Ĺ s WooCommerce
 • Preńć√≠tajte si viac moŇĺnost√≠ tlańćidiel
 • Widgety p√§ty
 • Obr√°zok na pozad√≠

Elementary

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 7Elementary je to kr√°sne a ńĺahko pouŇĺiteńĺn√© Zadarmo viac√ļńćelov√° t√©ma WordPress so vŇ°etk√Ĺmi funkciami, ktor√© potrebujete na vytvorenie celej webovej str√°nky na jednej str√°nke. V sekcii domovskej str√°nky tejto t√©my m√īŇĺete pouŇĺiŇ• mnoho sekci√≠ vr√°tane jazdca, o n√°s, t√≠movej sekcie, zruńćnost√≠, kontaktnej sekcie a oveńĺa viac. Je plne kompatibiln√Ĺ s WooCommerce a umoŇĺŇąuje v√°m vytvoriŇ• si osobn√Ĺ eCommerce pomocou WPML, Gutenberg a tvorcov str√°nok (Elementor, SiteOrigin, Beaver Builder).

Hlavné rysy:

 • Dizajn reakcie
 • Kompatibilita s WooCommerce
 • Viacjazyńćn√Ĺ WPML pripraven√Ĺ
 • ImportovaŇ• uk√°Ňĺkov√Ĺ obsah
 • Widgety bońćn√©ho panela a p√§ty

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

veg√°ni

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 8Vegnaos je ńćist√© a citliv√© miesto. kr√°sne navrhnut√° bezplatn√° t√©ma WordPress postaven√Ĺ pomocou nov√©ho editora Gutenberg. T√°to t√©ma je ide√°lna na vytv√°ranie webov√Ĺch str√°nok s√ļvisiacich s potravinami, ako s√ļ webov√© str√°nky s receptami, blogy, ńćasopisy a ńŹalŇ°ie. Je vybaven√Ĺ modern√Ĺm, ńĺahko ńćitateńĺn√Ĺm p√≠smom a minimalistick√Ĺm dizajnom. T√©ma podporuje kr√≠Ňĺov√Ĺ prehliadańć, ktor√Ĺ je dobre testovan√Ĺ vo vŇ°etk√Ĺch prehliadańćoch a funguje dokonale.

Hlavné rysy:

 • MoŇĺnosti t√©my
 • Kompatibiln√© s WPML
 • Plne citliv√Ĺ
 • Kompatibiln√Ĺ s viacer√Ĺmi prehliadańćmi
 • Dobre optimalizovan√©

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√Ĺ elektronick√Ĺ obchod

Cel√° str√°nka

Cel√° str√°nka - NajlepŇ°ie bezplatn√° t√©ma Gutenberg WordPressCel√° str√°nka – NajlepŇ°ie bezplatn√° t√©ma Gutenberg WordPress

Cel√° str√°nka je jednoduch√Ĺ, flexibiln√Ĺ a ńĺahko pouŇĺiteńĺn√Ĺ bezplatn√° t√©ma WordPress pre WooCommerce, T√°to t√©ma sa dod√°va s doplnkom AMP, ktor√Ĺ je moŇĺn√© nakonfigurovaŇ• a pouŇĺiŇ• na r√ĹchlejŇ°√≠ mobiln√Ĺ z√°Ňĺitok a pre ńĺud√≠, ktor√≠ chc√ļ iba ńć√≠taŇ• obsah. Je to priateńĺsk√° t√©ma pre miniaplik√°ciu bońćn√©ho panela, kde je moŇĺn√© na v√Ĺzvu na akciu pridaŇ• na bońćnom paneli tońĺko miniaplik√°ci√≠, końĺko chc√ļ pridaŇ•.

Hlavné rysy:

 • Viacjazyńćn√© doplnky
 • Kompatibiln√© s kr√≠Ňĺov√Ĺmi prehliadańćmi
 • SEO optimalizovan√©
 • Dizajn reakcie
 • Pluginy s kr√°tkym k√≥dom

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

koncovka

Tu som uviedol niektor√© z najlepŇ°ie bezplatn√© t√©my WordPress pripraven√© pre Gutenberg Prich√°dzaj√ļ s √ļŇĺasn√Ĺmi funkciami a funkciami. To v√°m pom√īŇĺe ńĺahko vytvoriŇ• √ļŇĺasne vyzeraj√ļcu webov√ļ str√°nku.

Ak ste uŇĺ tieto t√©my pouŇĺili, m√īŇĺete sa s nami podeliŇ• o svoje sk√ļsenosti.

Alebo m√°te nejak√© probl√©my s t√©mou a potom n√°m povedzte niŇĺŇ°ie.

Checkout,

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress
– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress