10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg

NajlepŇ°ie t√©my zadarmo pre Gutenberg WordPressNajlepŇ°ie t√©my zadarmo pre Gutenberg WordPress

Hńĺad√°te √ļŇĺasn√Ĺ a vońĺn√Ĺ vzhńĺad? T√©my WordPress pripraven√© na Gutenberg? Toto je ńćl√°nok, kde m√īŇĺete z√≠skaŇ• niektor√© z √ļŇĺasn√Ĺch bezplatn√Ĺch t√©m kompatibiln√Ĺch s Gutenberg a vytvoriŇ• perfektn√ļ webov√ļ str√°nku.

WordPress je najlepŇ°ia platforma, kde m√īŇĺete bez probl√©mov vytvoriŇ• √ļŇĺasn√ļ webov√ļ str√°nku. WordPress predstavil nov√ļ verziu 5,0, ńćo je jedna z najv√§ńćŇ°√≠ch aktualiz√°ci√≠ softv√©ru. V tomto vydan√≠ predstavuje WordPress nov√Ĺ editor pr√≠spevkov a str√°nok s n√°zvom Gutenberg. Prin√°Ň°a v√°m sk√ļsenosti s nov√Ĺm vydan√≠m publik√°ci√≠. Editor pon√ļka √ļpravy zaloŇĺen√© na blokoch, okrem doplnku n√°stroja na tvorbu str√°nok, ktor√Ĺ spr√≠jemn√≠ aj vaŇ°e pr√≠spevky a str√°nky.

Ako Gutenberg prich√°dza s radom blokov, ktor√© moŇĺno pouŇĺiŇ• jednoducho pretiahnut√≠m str√°nky. Je to najlepŇ°ia vońĺba na vytv√°ranie obsahu, pretoŇĺe prich√°dza s intuit√≠vnym rozhran√≠m drag and drop pre vŇ°etk√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov. Najd√īleŇĺitejŇ°ie je, Ňĺe tieto bloky v√°m umoŇĺŇąuj√ļ vytv√°raŇ• komplexn√© vzory tak dobr√©, ako na obrazovke, ako s√ļ na mysli.

Predt√Ĺm, ako si preńć√≠tame niektor√© z najlepŇ°√≠ch t√©m z Gutenberg WP, z√≠skame ńŹalŇ°ie podrobnosti o Gutenberg:

 • ńĆo je editor Gutenbergovcov?
 • ńĆo je blok obsahu WordPress?
 • Preńćo WordPress predstavil Gutenberga?
 • ńĆo stoj√≠ za blokovou technol√≥giou?
 • Rozdiel medzi Gutenbergom a klasick√Ĺm editorom?
 • Ako funguje editor blokov WordPress?
 • Ako pouŇĺ√≠vaŇ• r√īzne typy blokov?
 • DuplikovaŇ•, pres√ļvaŇ•, mazaŇ• a opakovane pouŇĺ√≠vaŇ• bloky
 • Je Gutenberg tvorcom str√°nky WordPress?
 • Mus√≠m pouŇĺ√≠vaŇ• Gutenberg?
 • Bud√ļ moje t√©my a doplnky fungovaŇ•, ak prejdem na Gutenberg?
 • Existuj√ļ kl√°vesov√© skratky pre Gutenberg?
 • Ako spravujem svoje star√© pr√≠spevky v editore blokov Gutenberg?
 • Ako zak√°zaŇ• Gutenberg a obnoviŇ• klasick√Ĺ editor?
 • Ako m√īŇĺem aktualizovaŇ• obsah tvorcu str√°nky pomocou sluŇĺby Gutenberg?
 • Dobre, teraz, keńŹ ste odpovedali na v√§ńćŇ°inu ot√°zok, zańćneme zoznamom t√©m, ktor√© s√ļ pre Gutenberg pripraven√©.

  Niektor√© z najlepŇ°√≠ch t√©m zadarmo WordPress pripraven√© pre Gutenberg

  Tu som sa pok√ļsil zhromaŇĺdiŇ• niektor√© najlepŇ°ie bezplatn√© t√©my WordPress pripraven√© pre Gutenberg Prich√°dzaj√ļ s neuveriteńĺnou sp√§tnou v√§zbou od z√°kazn√≠kov a s√ļ plne pohotov√≠. Tieto t√©my boli navyŇ°e ned√°vno aktualizovan√©, takŇĺe veńĺmi dobre funguj√ļ s najnovŇ°ou verziou programu WordPress.

  YN Názov témy Autor témy Názov klasifikácie Demo link Odkaz na stiahnutie

  1

  bodkovan√Ĺ

  T√©my AccessPress ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
  2

  Zigcy lite

  T√©my AccessPress ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
  3

  Blog pouŇĺ√≠vateńĺa Mirza

  Kreat√≠vne t√©my ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
  4 4 rozeta jańćiace ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
  5 5 Blog Bank Tematick√Ĺ priestor WP ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
  6 6

  Kreatívny blog

  Kreat√≠vne t√©my ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
  7 7

  Znańćka

  T√©my SEOS ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
  8

  Elementary

  Projekt Cresta ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
  9 Veget√°rian Anariel Design ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
  10 Cel√° str√°nka T√©ma SKT ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ

  bodkovan√Ĺ

  NajlepŇ°ie WordPress Stavebn√© Model Punte Building

  Punte je viac√ļńćelov√° t√©ma WordPress pripraven√° na Gutenberg kompatibiln√° s popul√°rnym tvorcom str√°nok. Elementor v√°m umoŇĺn√≠ zaŇĺiŇ• tvorbu webov√Ĺch str√°nok bez ak√Ĺchkońĺvek probl√©mov. M√īŇĺete prisp√īsobiŇ• hlavińćku a p√§tu tak, aby sa zobrazovali jedineńćn√© vlastnosti v√°Ň°ho webu. T√°to t√©ma je tieŇĺ kompatibiln√° s doplnkami WooCommerce, ńćo zjednoduŇ°uje a zr√Ĺchńĺuje vytvorenie internetov√©ho obchodu. M√īŇĺete si vybraŇ• ńĺubovońĺn√Ĺ zo sp√ļŇ°Ň•ac√≠ch serverov a zabezpeńćiŇ•, aby vaŇ°e str√°nky fungovali.

  Hlavné rysy:

 • V√Ĺkonn√© moŇĺnosti t√©m
 • Zadarmo Elementor Plugin
 • Vysokor√Ĺchlostn√Ĺ v√Ĺkon
 • Citliv√Ĺ
 • Sietnica pripraven√°
 • Zigcy lite

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 1Zigcy lite je t√©ma novej gener√°cie WooCommerce vytvoren√° na vytv√°ranie skvel√Ĺch internetov√Ĺch obchodov. T√°to t√©ma bola hlboko integrovan√° do WooCommerce, ńćo v√°m umoŇĺn√≠ plne presk√ļmaŇ• p√īvodn√© nastavenia WooCommerce. M√° tieŇĺ ńĺahko nastaviteńĺn√ļ posuvn√ļ ńćasŇ• na propag√°ciu svojich v√Ĺrobkov a v√°Ň°ho obchodu. Vyhńĺad√°vanie produktov a obsahu je pomocou Zigcy Lite plynulejŇ°ie ako kedykońĺvek predt√Ĺm. Okrem toho vŇ°etk√©ho v√°s tento WooCommerce nańć√≠tava r√Ĺchlo, optimalizovan√Ĺ pre SEO, pripraven√Ĺ na preklad a samozrejme ZDARMA.

  Hlavné rysy:

 • Kr√°sne produktov√© a platobn√© str√°nky
 • Vysoko konfigurovateńĺn√° domovsk√° str√°nka
 • 2 Dizajn s√ļborov WooCommerce
 • Kresba 4 str√°nky
 • Kresba 4 publik√°cia
 • – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress pre spolońćnosti

  – NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

  Blog pouŇĺ√≠vateńĺa Mirza

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 2Blog pouŇĺ√≠vateńĺa Mirza je plne responz√≠vna t√©ma WordPress s ńćist√Ĺm, elegantn√Ĺm, exkluz√≠vnym a modern√Ĺm dizajnom. T√°to t√©ma bola navrhnut√° tak, aby pracovala so vŇ°etk√Ĺmi typmi blogov, napr√≠klad s osobn√Ĺm blogom, obchodn√Ĺm blogom, m√≥dnym blogom, Ňĺivotn√Ĺm blogom, cestovn√Ĺm blogom atńŹ. Pomocou soci√°lnych ikon sa m√īŇĺete ńĺahko spojiŇ• s vaŇ°imi n√°vŇ°tevn√≠kmi. A t√©ma je dobre optimalizovan√°, ńćo pom√°ha pri hodnoten√≠ v√°Ň°ho webu.

  Hlavné rysy:

 • MoŇĺnosti soci√°lnych ikon
 • MoŇĺnosti rozloŇĺenia
 • MoŇĺnosti obr√°zka hlavińćky
 • MoŇĺnosti oblasti miniaplik√°ci√≠
 • Kontaktn√Ĺ formul√°r7
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  rozeta

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 3rozeta toto je ńćist√° a vysoko prisp√īsobiteńĺn√° t√©ma WordPress ktor√Ĺ je dod√°van√Ĺ s p√īsobiv√Ĺm dizajnom. Toto je kr√°sna a univerz√°lna t√©ma, ktor√ļ m√īŇĺete pouŇĺiŇ• vo svojom blogu, online peŇąaŇĺenke, komerńćnej webovej str√°nke alebo obchode WooCommerce. Je to ńĺahk√Ĺ, mobiln√Ĺ a responz√≠vny mot√≠v vytvoren√Ĺ so zreteńĺom na SEO. T√©ma je plne responz√≠vna a vyzer√° √ļŇĺasne na vŇ°etk√Ĺch veńĺkostiach obrazovky.

  Hlavné rysy:

 • Pokrońćil√© moŇĺnosti prisp√īsobenia
 • Konfigurovateńĺn√© vzory a Ň°√≠rky
 • MoŇĺnosti prisp√īsobenia
 • Dizajn reakcie
 • Optimalizovan√© SEO
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogy

  – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

  Blog Bank

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 4Blog Bank je Ň°ikovn√Ĺ a nadŇ°en√Ĺ Zadarmo t√©ma blogu a ńćasopisu WordPress, T√°to t√©ma je t√©ma WordPress kompatibiln√° s Gutenberg, ktor√° prich√°dza s mnoh√Ĺmi moŇĺnosŇ•ami a funkciami, ktor√© moŇĺno ńĺahko pridaŇ• a prisp√īsobiŇ•. Je to perfektn√Ĺ z√°pas pre kr√°sne a profesion√°lne n√°vrhy a vytv√°ra s r√°mcom Bootstrap Framework, vńŹaka ńćomu je plne citliv√Ĺ.

  Hlavné rysy:

 • Vysoko prisp√īsobiteńĺn√©
 • Profesion√°lne projekty
 • Optimalizovan√© SEO
 • Vysoko bezpeńćn√©
 • dokument√°cia
 • Kreat√≠vny blog

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 5Kreat√≠vny blog je to modern√Ĺ zadarmo t√©mu wordpress Dod√°va sa s vysoko kvalitn√Ĺmi funkciami a minimalistick√Ĺm dizajnom. T√°to t√©ma bola vytvoren√° na pr√°cu so vŇ°etk√Ĺmi typmi blogov: osobn√Ĺ blog, obchodn√Ĺ blog, blog o m√≥de, blog o Ňĺivotnom Ň°t√Ĺle, blog o cestovan√≠ atńŹ. Ide o kompletn√ļ t√©mu kompatibility s Gutenbergom, v ktorej m√īŇĺete teraz s t√Ĺmto blogom Creativ zahrn√ļŇ• bud√ļcnosŇ• WordPress.

  Hlavné rysy:

 • V√Ĺber spolońćensk√Ĺch ikon na hornom paneli
 • MoŇĺnosŇ• obr√°zka hlavińćky
 • In√Ĺ obr√°zok hlavińćky pre str√°nku 404
 • MoŇĺnosŇ• oblasti miniaplik√°cie 4 podlahov√Ĺch l√≠Ň°t
 • In√Ĺ obr√°zok hlavińćky pre str√°nku archiv√°cie
 • Znańćka

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 6Znańćka toto je Zadarmo, r√Ĺchla a bezplatn√° t√©ma WordPress pre SEO podporuje to doplnok Gutenberg a WooCommerce. T√°to t√©ma je plne responz√≠vna a rovnako prisp√īsobiteńĺn√° pre vŇ°etky veńĺkosti obrazovky. Je to dobre optimalizovan√° t√©ma, ktor√° v√°m pom√īŇĺe ohodnotiŇ• v√°Ň° web na zańćiatku str√°nky Google. Ikony soci√°lnych m√©di√≠ v√°m pom√īŇĺu spojiŇ• sa s vaŇ°imi n√°vŇ°tevn√≠kmi a urobiŇ• z nich z√°kazn√≠kov.

  Hlavné rysy:

 • MoŇĺnosti navig√°cie
 • Kompatibiln√© s WooCommerce
 • Preńć√≠tajte si viac moŇĺnost√≠ tlańćidiel
 • Widgety p√§ty
 • Obr√°zok na pozad√≠
 • Elementary

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 7Elementary je to kr√°sne a ńĺahko pouŇĺiteńĺn√© Zadarmo viac√ļńćelov√° t√©ma WordPress so vŇ°etk√Ĺmi funkciami potrebn√Ĺmi na vytvorenie kompletn√©ho webu na jednej str√°nke. V sekcii domovskej str√°nky tejto t√©my m√īŇĺete pouŇĺiŇ• niekońĺko sekci√≠ vr√°tane Posuvn√≠ka, O n√°s, T√≠mov√° sekcia, Zruńćnosti, Kontaktn√° sekcia a ńŹalŇ°ie. Je plne kompatibiln√Ĺ s WooCommerce a umoŇĺŇąuje v√°m vytvoriŇ• si svoj osobn√Ĺ elektronick√Ĺ obchod s WPML, Gutenberg a tvorcami str√°nok (Elementor, SiteOrigin, Beaver Builder).

  Hlavné rysy:

 • Dizajn reakcie
 • Kompatibilita s WooCommerce
 • Viacjazyńćn√Ĺ WPML pripraven√Ĺ
 • ImportovaŇ• uk√°Ňĺkov√Ĺ obsah
 • Widgety bońćn√©ho panela a p√§ty
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  Veget√°rian

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pripraven√Ĺch pre Gutenberg 8Vegnaos je ńćist√© a pr√≠jemn√© miesto. kr√°sne navrhnut√° bezplatn√° t√©ma WordPress postaven√Ĺ pomocou nov√©ho editora Gutenberg. T√°to t√©ma je ide√°lna na vytv√°ranie webov√Ĺch str√°nok s√ļvisiacich s potravinami, ako s√ļ str√°nky s receptami, blogy, ńćasopisy a ńŹalŇ°ie. Je vybaven√Ĺ modern√Ĺm, ńĺahko ńćitateńĺn√Ĺm p√≠smom a minimalistick√Ĺm dizajnom. T√©ma je kompatibiln√° s viacer√Ĺmi prehliadańćmi, ktor√° je dobre testovan√° vo vŇ°etk√Ĺch prehliadańćoch a funguje dokonale.

  Hlavné rysy:

 • MoŇĺnosti t√©my
 • Kompatibiln√© s WPML
 • Plne citliv√Ĺ
 • Kompatibiln√© s viacer√Ĺmi prehliadańćmi
 • Dobre optimalizovan√©
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre prvotriedny elektronick√Ĺ obchod

  Cel√° str√°nka

  Cel√° str√°nka - najlepŇ°ie bezplatn√© t√©ma pre WordPress GutenbergCel√° str√°nka – najlepŇ°ie bezplatn√© t√©ma pre WordPress Gutenberg

  Cel√° str√°nka je to jednoduch√©, flexibiln√© a ńĺahko pouŇĺiteńĺn√© Zadarmo t√©ma WordPress pre WooCommerce, T√°to t√©ma sa dod√°va s doplnkom AMP, ktor√Ĺ je moŇĺn√© nakonfigurovaŇ• a pouŇĺiŇ• na r√ĹchlejŇ°√≠ mobiln√Ĺ z√°Ňĺitok a pre ńĺud√≠, ktor√≠ chc√ļ iba ńć√≠taŇ• obsah. Je to priateńĺsk√° t√©ma pre miniaplik√°ciu bońćn√©ho panela, kde m√īŇĺete maŇ• tońĺko miniaplik√°ci√≠, końĺko chcete pridaŇ• na bońćn√Ĺ panel pre v√Ĺzvu na akciu.

  Hlavné rysy:

 • Viacjazyńćn√© doplnky
 • Kompatibiln√© s viacer√Ĺmi prehliadańćmi
 • Optimalizovan√© SEO
 • Dizajn reakcie
 • Pluginy s kr√°tkym k√≥dom
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogy

  – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

  Koneńćn√Ĺ

  Tu som uviedol niektor√© z najlepŇ°ie bezplatn√© t√©my WordPress pripraven√© pre Gutenberg Prich√°dzaj√ļ s √ļŇĺasn√Ĺmi funkciami a funkciami. To v√°m pom√īŇĺe ńĺahko vytvoriŇ• √ļŇĺasn√ļ webov√ļ str√°nku.

  Ak ste uŇĺ tieto t√©my pouŇĺili, m√īŇĺete sa s nami podeliŇ• o svoje sk√ļsenosti.

  Alebo m√°te nejak√© probl√©my s touto t√©mou a povedzte n√°m niŇĺŇ°ie.

  Okrem toho, Checkout,

  – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress – NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress