10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu


NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my WordPress pre vedu

Chcete vytvoriŇ• vedeck√Ĺ web? NaŇ°Ň•astie pre v√°s existuje veńĺa t√©m WordPress, ktor√© sa Ň°pecializuj√ļ na predstavenie vedy a techniky.,

Veda a technika menia sp√īsob Ňĺivota mnoh√Ĺmi sp√īsobmi., WordPress je skvel√° platforma pre nov√°ńćikov. Tento √ļŇĺasn√Ĺ CMS m√īŇĺete ńĺahko spravovaŇ• a ovl√°daŇ•, aj keńŹ nem√°te minim√°lnu znalosŇ• k√≥dovania, VŇ°etky tieto t√©my pozost√°vaj√ļ zo Ň°irokej Ň°k√°ly √ļŇĺasn√Ĺch funkci√≠, ako s√ļ posuvn√≠ky ponuky a obsahu, ńćist√© rozloŇĺenia, jednoduch√© rozloŇĺenia, nekoneńćn√© farebn√© sch√©my, popisn√© video a fotogal√©rie, rozbańĺovacie ponuky, priestor blogu a mnoho ńŹalŇ°√≠ch. VŇ°etky tieto vedeck√© t√©my WordPress poskytuj√ļ priateńĺsk√© odkazy SEO, ktor√© sa postaraj√ļ o vaŇ°e √ļńćely SEO. KaŇĺd√° t√©ma v√°m pom√īŇĺe nastaviŇ• modern√©, bezpeńćn√©, plne funkńćn√© a ńĺahko pouŇĺiteńĺn√© webov√© str√°nky v Ňĺiadnom momente.

Niektor√© z najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu

Pozri sa na toto 10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu Zoznam fascinuj√ļcich t√©m pre vaŇ°e webov√© str√°nky s√ļvisiace s vedou. Prejdite zoznamom a vyberte ten, ktor√Ĺ najlepŇ°ie vyhovuje vaŇ°im potreb√°m.

Názov témy Téma Autor Názov témy Hodnotenie Demo Odkaz na stiahnutie

1 Sciencex Lite WP Spravujte Ninja ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
2 Eco Friendly Lite T√©my Pinnacle ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
3 tempo myThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
4 4 kaŇąon myThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
5 5 Materialise myThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
6 6 TechNerd Siteturner ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
7 7

Lek√°rska nemocnica

Prehńĺad t√©m ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
8 Lek√°r, klinika Luzuk t√©my ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
9 9 VW Medical Care T√©my spolońćnosti VW ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
10

LepŇ°ie zdravie

T√©my kaŇąonu ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•

Sciencex Lite

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 1ScienceX Lite je flexibiln√° vedeck√° t√©ma WordPress. T√©ma je Ň°peci√°lne navrhnut√° pre webov√© str√°nky uńćiteńĺov a v√Ĺskumn√Ĺch skup√≠n. Existuje veńĺa t√©m WordPress dostupn√Ĺch pre vzdel√°vacie webov√© str√°nky, Ňĺiadna z nich nespńļŇąa poŇĺiadavky na vlastn√ļ webov√ļ str√°nku pre uńćiteńĺov alebo v√Ĺskumn√Ĺch pracovn√≠kov a pr√°ve tu prich√°dza ScienceX.

Hlavné rysy:

 • Dizajn reakcie
 • Preklad je pripraven√Ĺ
 • Nastavenia hlavińćky
 • Nastavenia p√§ty
 • Nastavenia blogu

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Eco Friendly Lite

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 2Eco Friendly Lite je kr√°sna, pohotov√°, modern√° a bezplatn√° t√©ma WordPress. V√Ĺborne sa hod√≠ do pr√≠rodn√Ĺch, ekologick√Ĺch, bylinkov√Ĺch, ńćerstv√Ĺch, organick√Ĺch, pamiatkov√Ĺch a ekologick√Ĺch lokal√≠t a in√Ĺch podobn√Ĺch typov webov√Ĺch str√°nok. T√ļto responz√≠vnu t√©mu moŇĺno pouŇĺiŇ• ako viac√ļńćelov√ļ Ň°abl√≥nu.

Hlavné rysy:

 • Citliv√Ĺ
 • Na z√°klade prisp√īsobiteńĺ
 • Bońćn√Ĺ panel vhodn√Ĺ pre widgety
 • Jednoduch√© pouŇĺitie
 • Podporovan√° najnovŇ°ia verzia WordPress

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

tempo

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 3tempo je bezplatn√° kreat√≠vna t√©ma WordPress, ktor√° je zostaven√° s jazykmi HTML5 a CSS3. M√° modern√Ĺ dizajn a d√° sa pouŇĺiŇ• na ak√Ĺkońĺvek druh blogu webovej str√°nky: organick√© potraviny, reŇ°taur√°cie, telev√≠zia, hudba, filmy, Ňĺiv√Ĺ Ň°t√Ĺl, z√°hrada, ch√©mia, farmaceutick√Ĺ priemysel, medic√≠na, cestovanie, vzorov√Ĺ blog, pońĺnohospod√°rstvo, veda, politika a ńŹalŇ°ie. , S√ļńćasŇ•ou t√©my je pekn√© zobrazenie blogu a prvky hlavińćky.

Hlavné rysy:

 • Vlastn√° farba pozadia
 • Vlastn√© autorsk√© pr√°va
 • Soci√°lne v√§zby
 • Dizajn v plnej Ň°√≠rke
 • ҆t√Ĺlov√Ĺ doplnok pre kontaktn√Ĺ formul√°r 7

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

kaŇąon

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 4kaŇąon je super flexibiln√° a kreat√≠vna t√©ma WordPress. T√©ma m√īŇĺe byŇ• pouŇĺit√° pre ak√Ĺkońĺvek typ webovej str√°nky: chemik, lek√°rnik, medic√≠na, cestovanie, vzorov√Ĺ blog, pońĺnohospod√°rstvo, veda, politika a ńŹalŇ°ie. S√ļńćasŇ•ou t√©my je aj pekn√Ĺ koncept ploch√©ho dizajnu a responz√≠vny dizajn.

Hlavné rysy:

 • Kreat√≠vny a ńćist√Ĺ dizajn
 • Responz√≠vne rozloŇĺenie
 • Vlastn√° hlavińćka
 • Vlastn√© obr√°zky a farby pozadia
 • Vlastn√© logo a Favicon

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Materialise

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 5Materialise je kreat√≠vna a kr√°sna t√©ma WordPress. T√©ma je Ň°peci√°lne navrhnut√° pre chemik√°lie, farmaceutik√°, medic√≠nu, vzorov√Ĺ blog, pońĺnohospod√°rstvo, vedu, politiku a ńŹalŇ°ie. M√° nad√°ciu postaven√ļ na koncepte ńćist√©ho a citliv√©ho dizajnu z bieleho materi√°lu.

Hlavné rysy:

 • Kreat√≠vny dizajn ńćist√Ĺch materi√°lov
 • Responz√≠vne rozloŇĺenie
 • ŇĹiv√Ĺ n√°hńĺad Prisp√īsobenie WP
 • Vlastn√° hlavińćka
 • Vlastn√© nastavenia omrvinky

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

TechNerd

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 6TechNerd je to ńćist√° a ńĺahk√° t√©ma. T√°to t√©ma je ide√°lna pre blogerov v oblasti technol√≥gi√≠, vedy a gadgetov. T√©ma obsahuje niekońĺko uŇĺitońćn√Ĺch moŇĺnost√≠ prostredn√≠ctvom n√°stroja WordPress Customizer. T√©ma je tieŇĺ vyvinut√° pomocou rozloŇĺen√≠ SASS, Compass a Susy pre rozloŇĺenie mrieŇĺky.

Hlavné rysy:

 • Plne citliv√Ĺ
 • Sietnica pripraven√°
 • ńĹahk√Ĺ a pripraven√Ĺ na SEO
 • Vlastn√© miniaplik√°cie
 • Preklad je pripraven√Ĺ

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

Lek√°rska nemocnica

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 7Lek√°rska nemocnica je responz√≠vna a profesion√°lna t√©ma lek√°rskej vedy WordPress. Ak chcete t√©mu, ktor√° v√°m pom√īŇĺe lepŇ°ie sl√ļŇĺiŇ• vaŇ°ej profesii, t√©ma WordPress pre zdravotn√≠cke nemocnice je pre v√°s ide√°lna. T√©ma je flexibiln√°, aby ju mohli pouŇĺ√≠vaŇ• zdravotn√≠cki pracovn√≠ci, zdravotn√© stredisk√°, farmaceuti, odborn√≠ci, kliniky, nemocnice atńŹ.

Hlavné rysy:

 • √öpln√° dokument√°cia
 • NajnovŇ°ia kompatibilita s WordPress
 • Kompatibilita s obchodom Woo-commerce
 • Bezpeńćn√Ĺ a optimalizovan√Ĺ k√≥d
 • Podporuje doplnky tret√≠ch str√°n

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Lek√°r, klinika

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 8Lek√°r, klinika je spońĺahliv√° medic√≠nska a zdravotn√° t√©ma WordPress zameran√° na v√Ĺkon, ktor√° je ide√°lna pre kliniky, viac√ļńćelov√© nemocnice, lek√°rske Ň°koly, zdravotn√Ĺch poradcov a zdravotn√≠cke zariadenia. Dajte ńćo najlepŇ°√≠ vzhńĺad webov√Ĺm str√°nkam vo form√°lnych obchodoch, farmaceutom, k√ļpeńĺn√Ĺm a mas√°Ňĺnym centr√°m, centr√°m fyzioterapie, zdravotn√Ĺm poradcom a lek√°rskym odborom.

Hlavné rysy:

 • Prisp√īsobenie t√©my
 • Dizajn reakcie
 • Odkazy na soci√°lne m√©di√°
 • Nastavenia pos√ļvańća
 • Odovzdajte logo

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

VW Medical Care10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 9

VW Medical Care – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©ma WordPress pre veduVW Medical Care je t√©ma ńćist√©ho, citliv√©ho, ńćist√©ho a vn√≠mav√©ho zdravia a medic√≠ny WordPress, ktor√° je vyvinut√° pre koŇĺn√© webov√© str√°nky pre nemocnice, kliniky, domovy s opatrovateńĺskou sluŇĺbou, veterin√°rne kliniky, lek√°rne, ambulancie, farmaceutik√°, rehabilitańćn√© centr√° a centr√° k√ļpele a mas√°Ňĺe.

Hlavné rysy:

 • Odkazy na soci√°lne m√©di√°
 • Nastavenia pos√ļvańća
 • √öpln√° dokument√°cia
 • Prisp√īsobenie t√©my
 • Kompatibilita s obchodom Woo-commerce

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

LepŇ°ie zdravie

LepŇ°ie zdravie - NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©ma WordPress pre vedu
LepŇ°ie zdravie – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©ma WordPress pre vedu

LepŇ°ie zdravie Je to responz√≠vna, profesion√°lna, seri√≥zna a spońĺahliv√° t√©ma WordPress. T√©ma bola vyvinut√° ako v√Ĺkonn√° platforma na vytv√°ranie multifunkńćn√Ĺch webov√Ĺch str√°nok v lek√°rskom priemysle bez n√°mahy. Obsahuje veńĺa d√īleŇĺit√Ĺch funkci√≠.

Hlavné rysy:

 • Kr√≠Ňĺov√° kompatibilita prehliadańća
 • Jedineńćn√Ĺ dizajn
 • Kompatibiln√© so zav√°dzac√≠mi syst√©mami
 • Drobeńćkov√° navig√°cia moŇĺnosti
 • N√°jdite z√°stupn√Ĺ symbol

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

koncovka

Tento ńćl√°nok je zbierka niektor√Ĺch √Ānoest Free Science WordPress t√©my s√ļ starostlivo vybran√© a dobre testovan√©. VŇ°etky tieto t√©my maj√ļ √ļŇĺasn√© vlastnosti a funkcie. NavyŇ°e obsahuje kr√°sne rozloŇĺenia, takŇĺe m√īŇĺete ńĺahko vytvoriŇ• kr√°sny web.

Ak ste uŇĺ tieto t√©my pouŇĺili, m√īŇĺete sa s nami podeliŇ• o svoje sk√ļsenosti.

Alebo ak m√°te ak√Ĺkońĺvek n√°vrh alebo dotaz, nev√°hajte a povedzte n√°m niŇĺŇ°ie.

TieŇĺ plat√≠m,

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress
– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress