10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu

NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my WordPress pre veduNajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my WordPress pre vedu

Chcete vytvoriŇ• vedeck√Ĺ web? NaŇ°Ň•astie pre v√°s existuje veńĺa t√©m WordPress, ktor√© sa Ň°pecializuj√ļ na predstavenie vedy a techniky.,

Veda a technika menia sp√īsob Ňĺivota mnoh√Ĺmi sp√īsobmi., WordPress je skvel√° platforma pre zańćiatońćn√≠kov. Tento √ļŇĺasn√Ĺ CMS m√īŇĺete ńĺahko spravovaŇ• a ovl√°daŇ•, aj keńŹ nem√°te minim√°lnu znalosŇ• k√≥dovania, VŇ°etky tieto t√©my pozost√°vaj√ļ z mnoŇĺstva neuveriteńĺn√Ĺch funkci√≠, ako s√ļ posuvn√≠ky ponuky a obsahu, ńćist√© rozloŇĺenia, jednoduch√© rozloŇĺenia, nekoneńćn√© farebn√© sch√©my, popisn√© video a fotogal√©rie, rozbańĺovacie ponuky, priestor blogu a ńŹalŇ°ie. VŇ°etky tieto vedeck√© t√©my WordPress poskytuj√ļ priateńĺsk√© prepojenia SEO, ktor√© sa postaraj√ļ o vaŇ°e ciele SEO. KaŇĺd√° t√©ma pom√°ha vytvoriŇ• modern√©, bezpeńćn√©, plne funkńćn√© a ńĺahko pouŇĺiteńĺn√© webov√© str√°nky v kr√°tkom ńćase.

Niektor√© z najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m pre WordPress pre vedu

Pozri sa na toto 10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu Zoznam fascinuj√ļcich t√©m pre vaŇ°e webov√© str√°nky s√ļvisiace s vedou. Prejdite zoznamom a vyberte ten, ktor√Ĺ najlepŇ°ie vyhovuje vaŇ°im potreb√°m.

YN Názov témy Autor témy Názov klasifikácie Demo link Odkaz na stiahnutie

1 Sciencex Lite WP Spravujte Ninja ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
2 Eco Friendly Lite T√©my Pinnacle ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
3 ńćas myThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
4 4 kaŇąon myThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
5 5 Materialise myThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
6 6 TechNerd Siteturner ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
7 7

Lek√°rska nemocnica

Prehńĺad t√©m ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
8 Lek√°r, klinika Luzuk T√©my ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
9 9 VW Medical Care T√©my spolońćnosti VW ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ
10

LepŇ°ie zdravie

T√©my kaŇąonu ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie StiahnuŇ• ‚Ėľ

Sciencex Lite

10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 1ScienceX Lite je flexibiln√° t√©ma pre WordPress pre vedu. T√©ma bola Ň°peci√°lne vyvinut√° pre webov√© str√°nky profesorov a v√Ĺskumn√Ĺch skup√≠n. Existuje mnoho t√©m WordPress, ktor√© s√ļ k dispoz√≠cii pre vzdel√°vacie str√°nky, z ktor√Ĺch Ňĺiadna nespńļŇąa poŇĺiadavky personalizovan√©ho webu pre uńćiteńĺov alebo vedcov, a to je miesto, odkiańĺ ScienceX prich√°dza.

Hlavné rysy:

 • Dizajn reakcie
 • Preklad je pripraven√Ĺ
 • Nastavenia hlavińćky
 • Nastavenia p√§ty
 • Nastavenia blogu
 • – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress pre spolońćnosti

  – NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

  Eco Friendly Lite

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 2Eco Friendly Lite je kr√°sna, pohotov√°, modern√° a bezplatn√° t√©ma WordPress. Perfektne sa hod√≠ do pr√≠rody, ekologick√Ĺch lokal√≠t, rastlinn√Ĺch liekov, ńćerstv√Ĺch, organick√Ĺch, konzervańćn√Ĺch, ekologick√Ĺch a in√Ĺch typov podobn√Ĺch miest. T√ļto responz√≠vnu t√©mu moŇĺno pouŇĺiŇ• ako viac√ļńćelov√Ĺ model.

  Hlavné rysy:

 • Citliv√Ĺ
 • Prisp√īsobiteńĺn√© na z√°klade
 • Bońćn√Ĺ panel kompatibiln√Ĺ s miniaplik√°ciami
 • Jednoduch√© pouŇĺitie
 • WordPress najnovŇ°ia podporovan√° verzia
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  ńćas

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 3ńćas je bezplatn√° kreat√≠vna t√©ma WordPress vytvoren√° pomocou HTML5 a CSS3. M√° modern√Ĺ dizajn a d√° sa pouŇĺiŇ• na ak√Ĺkońĺvek druh blogu webovej str√°nky: biopotraviny, reŇ°taur√°cie, telev√≠zia, hudba, filmy, Ňĺiv√Ĺ Ň°t√Ĺl, z√°hrada, ch√©mia, farmaceutick√Ĺ priemysel, medic√≠na, cestovanie, napr√≠klad blog, pońĺnohospod√°rstvo, veda, politika a oveńĺa viac. , T√©ma prich√°dza s pekn√Ĺm zobrazen√≠m blogu a prvkami hlavińćky.

  Hlavné rysy:

 • Vlastn√° farba pozadia
 • Vlastn√© autorsk√© pr√°va
 • Soci√°lne v√§zby
 • Dizajn v plnej Ň°√≠rke
 • Elegantn√Ĺ plug-in kontaktn√©ho formul√°ra 7
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogy

  – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

  kaŇąon

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 4kaŇąon je super flexibiln√° a kreat√≠vna t√©ma WordPress. T√©ma m√īŇĺe byŇ• pouŇĺit√° pre ak√Ĺkońĺvek typ webovej str√°nky: chemick√Ĺ, farmaceutick√Ĺ, lek√°rsky, cestovn√Ĺ, pr√≠klad blogu, pońĺnohospod√°rstvo, veda, politika a ńŹalŇ°ie. Okrem toho t√©ma prich√°dza s dobr√Ĺm konceptom ploch√©ho dizajnu a responz√≠vneho dizajnu.

  Hlavné rysy:

 • Kreat√≠vny a ńćist√Ĺ dizajn
 • Citliv√© rozloŇĺenie

 • Vlastn√° hlavińćka

 • Vlastn√© obr√°zky a farby pozadia

 • Vlastn√© logo a Favicon

 • – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress pre spolońćnosti

  – NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

  Materialise

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 5Materialise je kreat√≠vna a kr√°sna t√©ma WordPress. T√©ma bola navrhnut√° najm√§ pre chemik√°lie, farmaceutik√°, medic√≠nu, napr√≠klad blog, pońĺnohospod√°rstvo, vedu, politiku a ńŹalŇ°ie. M√° nad√°ciu postaven√ļ na koncepte ńćist√©ho a citliv√©ho dizajnu bieleho materi√°lu.

  Hlavné rysy:

 • Kreat√≠vny dizajn ńćist√Ĺch materi√°lov
 • Citliv√© rozloŇĺenie

 • Prisp√īsobenie Ňĺiv√©ho n√°hńĺadu WP

 • Vlastn√° hlavińćka

 • Vlastn√© nastavenia omrvinky

 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  TechNerd

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 6TechNerd je ńćist√° a ńĺahk√° responz√≠vna t√©ma. T√°to t√©ma je ide√°lna pre blogerov v oblasti technol√≥gi√≠, vedy a gadgetov. T√©ma obsahuje niekońĺko uŇĺitońćn√Ĺch moŇĺnost√≠ prostredn√≠ctvom programu WordPress Customizer. Okrem toho sa t√©ma rozv√≠ja pomocou rozloŇĺen√≠ SASS, Compass a Susy pre rozloŇĺenie mrieŇĺky.

  Hlavné rysy:

 • Plne citliv√Ĺ
 • Sietnica pripraven√°
 • ńĹahk√© a SEO pripraven√©
 • Vlastn√© miniaplik√°cie
 • Preklad je pripraven√Ĺ
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogy

  – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

  Lek√°rska nemocnica

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 7Lek√°rska nemocnica je responz√≠vna a profesion√°lna t√©ma lek√°rskej vedy WordPress. Ak chcete t√©mu, ktor√° v√°m pom√īŇĺe lepŇ°ie sl√ļŇĺiŇ• vaŇ°ej profesii, t√©ma WordPress pre zdravotn√≠cke nemocnice je pre v√°s ide√°lna. T√©ma je flexibiln√°, aby ju mohli pouŇĺ√≠vaŇ• zdravotn√≠cki pracovn√≠ci, zdravotn√© stredisk√°, farmaceuti, odborn√≠ci, kliniky, nemocnice atńŹ.

  Hlavné rysy:

 • Kompletn√° dokument√°cia
 • NajnovŇ°ia kompatibilita s WordPress
 • Kompatibilita s obchodom Woo-commerce
 • Bezpeńćn√Ĺ a optimalizovan√Ĺ k√≥d
 • Podporuje doplnky tret√≠ch str√°n
 • – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress pre spolońćnosti

  – NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

  Lek√°r, klinika

  10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 8Lek√°r, klinika je spońĺahliv√° t√©ma zameran√° na zdravie a medic√≠nu WordPress zameran√° na v√Ĺkon, ktor√° je ide√°lna pre kliniky, nemocnice so Ň°peci√°lnymi Ň°pecialitami, lek√°rske Ň°koly, zdravotn√Ĺch poradcov a zdravotn√≠cke zariadenia. Dajte webov√Ĺm str√°nkam vo form√°lnych obchodoch, lek√°rŇąach, k√ļpeńĺn√Ĺch a mas√°Ňĺnych stredisk√°ch, fyzioterapeutick√Ĺm centr√°m, zdravotn√≠ckym poradcom a vŇ°etk√Ĺm lek√°rskym odborom ńćo najlepŇ°√≠ vzhńĺad.

  Hlavné rysy:

 • Prisp√īsobenie t√©my
 • Dizajn reakcie
 • Odkazy na soci√°lne m√©di√°
 • Nastavenia jazdca
 • Odovzdajte logo
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  VW Medical Care10+ najlepŇ°√≠ch bezplatn√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 9

  VW Medical Care – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©ma WordPress pre veduVW Medical Care je ńćist√°, citliv√°, ńćist√° a pohotov√° t√©ma WordPress pre zdravie a medic√≠nu, ktor√° je urńćen√° na pokrytie webov√Ĺch str√°nok pre nemocnice, kliniky, domovy s opatrovateńĺskou sluŇĺbou, veterin√°rne kliniky, zdravotn√≠cke obchody, sanitky, farmaceutik√°, k√ļpeńĺn√© a mas√°Ňĺne centr√° a rehabilitańćn√© centr√° ,

  Hlavné rysy:

 • Odkazy na soci√°lne m√©di√°
 • Nastavenia jazdca
 • Kompletn√° dokument√°cia
 • Prisp√īsobenie t√©my
 • Kompatibilita s obchodom Woo-commerce
 • – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress pre spolońćnosti

  – NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

  LepŇ°ie zdravie

  NajlepŇ°ie zdravie - NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©ma WordPress pre veduNajlepŇ°ie zdravie – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©ma WordPress pre vedu

  LepŇ°ie zdravie Je to responz√≠vna, profesion√°lna, seri√≥zna a spońĺahliv√° t√©ma WordPress. T√©ma bola vyvinut√° ako v√Ĺkonn√° platforma pre ńĺahk√© vytv√°ranie medzifunkńćn√Ĺch webov√Ĺch str√°nok v lek√°rskom priemysle. Obsahuje veńĺa d√īleŇĺit√Ĺch funkci√≠.

  Hlavné rysy:

 • Kompatibilita viacer√Ĺch prehliadańćov
 • Jedineńćn√Ĺ dizajn
 • Kompatibiln√© so zav√°dzac√≠mi syst√©mami
 • MoŇĺnosti navig√°cie
 • N√°jdite z√°stupn√Ĺ symbol
 • – NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

  – NajlepŇ°ie eCommerceWordPress pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny

  Koneńćn√Ĺ

  Tento ńćl√°nok je zbierka niektor√Ĺch √Ānos√ļ bezplatn√© t√©my WordPress Science s√ļ starostlivo vybran√© a dobre testovan√©. VŇ°etky tieto t√©my prich√°dzaj√ļ s neuveriteńĺn√Ĺmi vlastnosŇ•ami a funkciami. Okrem toho obsahuje kr√°sne rozloŇĺenia, takŇĺe m√īŇĺete ńĺahko vytvoriŇ• kr√°snu webov√ļ str√°nku.

  Ak ste tieto t√©my pouŇĺili, m√īŇĺete sa s nami podeliŇ• o svoje sk√ļsenosti.

  Alebo, ak m√°te nejak√© n√°vrhy alebo ot√°zky, nev√°hajte a povedzte n√°m niŇĺŇ°ie.

  TieŇĺ plat√≠m

  – NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress – NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny pre WordPress